Tymi spółkami są:
- Automatyka Sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca,
- Aster ZAK Sp. z o.o. jako Spółka Przejmowana.

Z dniem połączenia Automatyka Sp. z o.o wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Aster ZAK Sp. z o.o. W konsekwencji Automatyka Sp. z o.o. będzie kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Aster ZAK Sp. z o.o. - informuje firma.

Powyższe nie miało wpływu na udział ZAK S.A. w kapitale zakładowym Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o., który wynosi 36,73 proc. (pozostałe 63,27 proc. to udział Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.)