Puławy są jednym z największych producentów RSM w Europie z rocznymi zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 1 mln t, co stanowi około 10 proc. udziałów w zdolnościach produkcyjnych Europy.

RSM jest nawozem azotowym zawierającym wszystkie trzy formy azotu (amidowa, amonowa oraz azotanowa). Rynek czeski obok Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii jest jednym z największych w Europie. Firma AGRO S.C., z którą Puławy współpracują już od kilkunastu lat, jest profesjonalnym dystrybutorem nawozów na rynku czeskim.

- Naszą politykę handlową kształtujemy w oparciu o strategiczne alianse z długoletnimi partnerami, m.in. w dystrybucji nawozów. Współpraca z AGRO S.C. opiera się na wspólnym wyznaczaniu celów biznesowych i ich systematycznej realizacji. Partnerstwo jest formą działania, pozwalającą na minimalizację ryzyka biznesowego po obu stronach. Nowa umowa jest najlepszym dowodem skuteczności przyjętej strategii handlowej - komentuje Marek Kapłucha, członek zarządu Puław.


Aktualnie Puławy realizują budowę instalacji do produkcji nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 69,5 mln PLN. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na pierwsze półrocze 2013 roku.

- Stale zwiększamy nasze zdolności produkcyjne mocznika poprzez nowe inwestycje oraz zwiększanie efektywności produkcji. Po realizacji inwestycji tlenownia-amoniak-mocznik osiągnęliśmy zdolności nominalne przekraczające 1,2 mln t rocznie co stanowi blisko 12 proc. udziałów w zdolnościach produkcyjnych Europy - mówi Paweł Jarczewski, prezes zarządu Puław, vice-Prezydent Fertilizers Europe.