Podpisane zostały także Porozumienie o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland, a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonaln oraz umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy Zakładami Azotowymi Puławy, a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

- Branża nawozowa w Europie musi podejmować działania inwestycyjne, dotyczące zaopatrzenia w energię - uważa Paweł Jarczewski, prezes Zakładów Azotowych „Puławy". - Puławy są świadome, że w związku z rosnącymi kosztami emisji w EU należy szukać długofalowych, strategicznych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną w obszarze pozyskiwania energii - dodaje.

Projekt pod nazwą „Elektrownia Puławy" został zainicjowany 23 grudnia 2008 r. przez Vattenfall Poland oraz Zakłady Azotowe „Puławy". ZA „Puławy" i Vattenfall Generation Poland podpisały umowę określającą warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia energetycznego polegającego na wybudowaniu i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy powyżej 1400 MWe.
W związku z przyjęciem przez Grupę Vattenfall nowej strategii oraz uaktualnieniem portfela inwestycyjnego w kierunku energetyki odnawialnej i zbycia aktywów energetycznych w Polsce, Vattenfall Generation Poland zweryfikowała plany inwestycyjne na rynku polskim, w wyniku czego Vattenfall w listopadzie 2010 r. przekazał do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna informację dotyczącą rozpoczęcia procesu poszukiwania partnera dla Zakładów Azotowych „Puławy" i przekazania praw do projektu „Elektrownia Puławy". Podjęte działania zakończyły się porozumieniem wszystkich stron i podpisaniem umów dotyczących współpracy.

Projekt ma na celu wybudowanie elektrowni lub elektrociepłowni o mocy zainstalowanej ok. 840 MWe.