Obecny cennik obowiązuje np. w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych w Poznaniu od 26 września 2014 r. Zakres podstawowych badań gleb rolniczych, gdzie można zbadać odczyn, fosfor, potas i magnez kosztuje (dla jednej próbki) – 13,12 zł brutto. Badanie to okazuje się najczęściej wykonywanym w Stacjach.

- Zawartość mikroelementów takich jak mangan (Mn), miedź (Cu), cynk (Zn), żelazo (Fe), bor (b) (jeśli razem z makroelementami – 52,48 zł brutto.
- Zawartość mikroelementów: Mn, Cu, Zn, Fe (jeśli razem z makroelementami) – 34,99 zł brutto.
- Zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe, B (jeśli tylko, to dochodzi oznaczenie pH) – 58,73 zł brutto.
- Zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe (jeśli tylko, to dochodzi oznaczenie pH) – 41,24 zł brutto.

- Badanie zawartości azotu mineralnego (1 warstwa 0-30 cm) N min – 43,75 zł brutto.
- Badanie zawartości azotu mineralnego (2 warstwa 0-60 cm) N min – 28,12 zł brutto.
- Badanie zawartości azotu mineralnego (3 warstwa 0-90 cm) N min – 42,48 zł brutto.

- Oznaczenie siarki siarczanowej w glebie S-SO4 – 53,11 zł brutto.
- Oznaczenie siarki ogólnej – 84,35 zł brutto.
- Oznaczenie zawartości próchnicy – gleba mineralne – 40,61 zł brutto.
- Oznaczenie substancji organicznej – 59,36 brutto.
- Oznaczenie metali ciężkich w glebie (sucha masa, miedź Cu, cynk Zn, ołów Pb, kadm Cd, chrom Ce, nikiel Ni) – 343,69 zł brutto.
- Oznaczenie metali ciężkich w glebie (sucha masa, ołów Pb, kadm Cd, chrom Ce, nikiel Ni) – 306,19 zł brutto.