Badania gleb są prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W ramach monitoringu są wykorzystywane do oceny oddziaływania i efektywności Wspólnej Polityki Rolnej. Badania będą służyły jedynie do celów naukowych. Są anonimowe i bezpłatne.

Próbki będą pobierane przez pracowników OSChR na obszarze całego kraju, z warstwy gleby 0-20 cm na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych i bez jakichkolwiek szkód w uprawach.

Wyznaczenie punktów do badań odbyło się w oparciu o współrzędne geograficzne, a instytucje realizujące : MRiRW, IUNG w Puławach, KSChR nie posiadają dostępu do danych o właścicielach działek . Dane z badań nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.