O możliwość wykonywania zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku zwróciła się Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek złożony do Ministra podyktowany trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu i obawami o przyszłoroczne zasiewy.

Według obowiązujących przepisów nawożenie pól obornikiem, gnojówką i gnojowicą należy wykonać do końca listopada. Jeżeli do końca tego miesiąca zabiegi nawożenia nie zostaną przeprowadzone, zgodnie z przepisami będzie można je wykonać dopiero po 1 marca 2018 r., co niekorzystnie wpłynie na przyszłoroczne jare uprawy.

KRIR wskazuje, że znaczny odsetek gospodarstw nie będzie mogło dotrzymać terminu, gdyż częste i obfite opady deszczu we wrześniu, październiku i listopadzie skutecznie utrudniają prace polowe. Nadmierne nasiąknięcie gleby uniemożliwia nawożenie i przeprowadzenie orki zimowej.

O potrzebie wydłużenia terminu dla zabiegów agrotechnicznych świadczy problem ze zbiorem kukurydzy na Mazowszu. W tym regionie udało się zebrać tylko 20-30 proc. areału kukurydzy, informuje KRIR. Dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, określonych w przepisach wydawanych przez samorządy wojewódzkie, zasadna jest zmiana terminu zakończenia okresu zbioru kukurydzy na ziarno, buraków cukrowych i ziemniaków.

>>> Czytaj więcej: Stosowanie obornika do końca listopada