W związku z wejście w życie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, wszystkie gospodarstwa muszą przestrzegać nowych wymogów związanych chociażby z terminami stosowania nawozów azotowych czy odpowiedniego przechowywania nawozów naturalnych. Nowe obowiązki dotyczą także dokumentacji. Generalnie im większe gospodarstwo, tym więcej biurokracji.

Pod kątem przygotowania odpowiednich dokumentów gospodarstwa umownie można podzielić na 4 kategorie.

1) Gospodarstwa do 10 ha i posiadające do 10 DJP zwierząt- oczywiście obowiązuje przestrzeganie standardowych wymogów ujętych w Dyrektywie. Należy jednak pamiętać, że jeśli rolnik, nabywa nawóz naturalny np. od sąsiada musi to robić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy - przykład dokumentu- załącznik pdf

2) Gospodarstwa posiadające powyżej 10 ha, 10 DJP zwierząt:

• mają obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, dokument ten musi zawierać między innymi informacje o dacie stosowania nawozu, rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, czy przyjętej dawki, przykład dokumentu pdf w załaczniku

• przestrzegania maksymalnych dawek azotu (oraz wykazania się stosownymi obliczeniami). Rolnik stosuje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł podanych w tabeli 14 załącznika nr 9 do Programu

• można także sporządzić plan nawożenia dla całego gospodarstwa – wtedy wymagane jest przestrzeganie dawek z planu, a nie maksymalnych.

3) Gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP zwierząt

• gospodarstwo ma obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot,

• oraz jest zobowiązane do posiadania opracowanego corocznie planu nawożenia azotem (zamiast przestrzegania maksymalnych dawek nawożenia). Plan nawożenia polega na obliczeniu możliwych do zastosowania nawozów mineralnych Nmin dla każdej działki rolnej (aplikacja dostępna na stronie CDR Brwinów)

Co to są uprawy intensywne? –wyjaśnieniem powinien być załącznik pdf

4) Gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, oprócz prowadzenia ewidencji mają obowiązek sporządzenia planu nawożenia wszystkimi makroskładnikami, opracowanego na podstawie wyników analizy gleby i zatwierdzonego w OSChR.

Więcej informacji, ze szczególnych zwróceniem uwagi na nawożenie zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego w kontekście nowych przepisów, znajdziesz w kolejnym numerze Farmera.