31 lipca spółka z Polic poinformowała o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki Jerzego Marciniaka. Nie było to niespodzianką już wcześniej Jerzy Marciniak zrezygnował m.in. z zasiadania w radzie nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy.


Było to efektem odwołania Marciniaka z posady prezesa Grupy Azoty, spółka ma kontrolne pakiety zarówno Polic, jak i Puław.

Teraz najciekawsze jest pytanie kto zajmie opuszczone przez Marciniaka miejsce. Z jeden strony osoby związane z branżą uważają, że może być to nowa osoba. Część rozmówców sugeruje jednak, że może to być obecny prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski. Jak będzie dowiemy się za trzy tygodnie.

Obecnie rada nadzorcza ZCh Police jest pięcioosobowa. Jej szefem jest Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty. Wiceprzewodniczącym Jerzy Góra, członek zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. W skład rady wchodzą także Anna Tarocińska, Marcin Likierski i Wiesław Markwas.