Rośliny na nawóz zielony mogą być wysiewane, jako plon główny, międzyplon lub poplon. Zalety stosowania nawozów to m.in. dostarczanie składników mineralnych, ochrona przed wysuszaniem się gleby, hamowanie kiełkowania i rozwoju chwastów, tworzenie się próchnicy w glebie, spulchnianie gleby (głęboki system korzeniowy niektórych gatunków), ochrona/walka przed chorobami i szkodnikami (kiła kapusty, larwy, nicienie) oraz poprawa struktury gruzełkowatej gleby.

Przy wyborze konkretnego gatunku rośliny na nawóz zielony, należy kierować się terminem jego siewu, rodzajem gleby i celem jego przeznaczenia. Od lipca do połowy sierpnia wysiewamy rośliny, które będą przekopywane jesienią. Na przełomie sierpnia i września wysiewamy gatunki zimotrwałe, np. żyto, wykę ozimą, które będą przekopane wiosną.

Wśród nawozów zielonych są takie, które dzięki produkcji dużej masy zielonej, wzbogacają lekkie gleby w składniki mineralne poprzez pobieranie ich z głębszych warstw. Będą to gatunki szybko rosnące, zwykle o silnym systemie korzeniowym, np.:

 • Łubin żółty - wzbogaca glebę w azot, posiada długie korzenie, wysiew od kwietnia do września. Nadaje się na wszystkie gleby.
 • Wyka - wzbogaca glebę w azot, wysiew od maja do września na wszystkie rodzaje gleb. 
 • Peluszka - odporna na niską temperaturę, polecana na gleby średnie i ciężkie, wysiew już w marcu
 • Bobik - jest odporny na wilgoć, ale nie nadaje się pod uprawę grochu, bobu i innych fasolowatych. Stanowi dobry przedplon dla zbóż.
 • Seradela - polecana jest na wysiewkę, na gleby lekkie, stanowi dobry przedplon dla zbóż, poprawia fitosanitarny stan gleby.
 • Żyto - wysiew zwykle we wrześniu, często z wyką ozimą. Hamuje rozwój chwastów, produkuje dość sporo biomasy
 • Facelia- wytwarza dużo masy zielonej, wysiewamy ją od marca do sierpnia. Szybko pokrywa glebę zwartym kobiercem. Hamuje rozwój chwastów.
 • Rzepik - polecany do uprawy w poplonie ozimym, wiosennym, w plonie głównym lub w poplonie ścierniskowym. Jako poplon można wysiewać go w dowolnym terminie. Produkuje dużo masy zielonej.

Nawozy zielone poprawiają również fitosanitarny stan gleby, hamując rozwój larw, nicieni lub patogenów. Należy pamiętać, aby nie uprawiać roślin z tej samej rodziny. Wyjątkiem jest biofimigacja, czyli metoda zwalczania kiły kapusty przy pomocy roślin krzyżowych (np. czarna rzepa, gorczyca, rzepak ozimy).

Do nawozów zielonych posiadających działanie fitosanitarne zaliczamy:

 • Gorczyca biała, rzepik, rzodkiew oleista - hamują rozwój nicieni, drutowców i kiełkowanie chwastów. 
 • Gryka - hamuje rozwój pędraków i kiełkowanie nasion chwastów.
 • Nostrzyk - odporny na suszę, odstrasza gryzonie w uprawach polowych. Dodatkowo jest rośliną miododajną.