Jaką rolę pełni wapnowanie w budowaniu opłacalności z produkcji roślinnej i jak ten zabieg może pomóc w czasach kiedy co chwila rolnik jest obwarowywany nowymi restrykcjami i ograniczeniami?  Licznych argumentów w tym zakresie dostarczał podczas webinaru prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wygłosił on wykład pod tytułem: Wapnowanie - w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i wymogami środowiskowymi.  Patronem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Jak przekonywał profesor warto mieć świadomość, że istnieje ścisły związek między odkwaszaniem gleby, a kontrolą podstawowych właściwości gleby, efektywnością stosowania środków produkcji  oraz ich oddziaływaniem na agroekosystem.

Jak wielokrotnie zaznaczał wapnując regularnie gleby i dbając o odpowiedni ich odczyn, nie tylko stwarzamy dogodne warunki dla rozwoju roślin. W wyższym pH, więcej składników mineralnych (także tych wprowadzonych z nawozami) może zostać zasorbowanych w glebie i wówczas nie ulegają one tak szybkiemu rozproszeniu. Profesor podawał także wiele przykładów na to, jak pozytywnie wpływa wapnowanie na fizycznie, chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleby. Korzystnie oddziałuje także na mikrobiologie gleby.

Wielokrotnie jednak przypominał o tym, że wapnowanie to także zabieg proekologiczny. Dzięki temu, że zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i efektywniejsze korzystanie z zasobów glebowych, finalnie przyczynia się do mniejszego poziomu zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz eutrofizacją (skażeniem wód). Wapnowanie zapewnia także unieruchomienie metali ciężkich. 

Nie mogłeś uczestniczyć w wydarzeniu? Nic straconego. Poniżej zamieszczamy retransmisję.