Nie ulega wątpliwości, że każdy obornik jest wartościowym nawozem, zwłaszcza jeśli jest produktem ubocznym w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Bez względu na gatunek zwierząt, od których pochodzi, jest bogaty w makro- i mikroelementy, a także stanowi cenną dawkę materii organicznej. W związku z rekordowo wysokimi cenami nawozów mineralnych zainteresowanie obornikiem osiąga w tym sezonie nie spotykany od lat poziom.

Cena obornika

Na przestrzeni ostatniego roku obornik znacznie zdrożał. Przyczyn należy upatrywać rzecz jasna w rekordowych cenach nawozów mineralnych, jak również wszechobecnej inflacji. Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą sprzedając nadmiar obornika mają szansę podratować budżet gospodarstwa w trudnych czasach.

Obecnie średnio za obornik bydlęcy musimy zapłacić 70 zł/t, świński 50 zł/t, koński 110 zł/t, owczy 100 zł/t i podobnie pomiot 100 zł/t. Są to uśrednione wyniki zebrane z całej Polski, a lokalnie różnice cen mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych, zarówno na plus, jak i na minus. Dla porównania warto przytoczyć ceny z kwietnia bieżącego roku. Obornik bydlęcy i świński był wtedy sprzedawany w podobnych cenach, natomiast co ciekawe, oborniki końskie i owcze staniały, gdyż kosztowały wtedy średnio 120-130 zł/t. Pomiot z kolei znacząco zdrożał, gdyż wiosną jego ceny wynosiły średnio 65 zł/t.

  N P2O5 K2O CaO MgO
Obornik bydlęcy 4,7 kg/t 2,8 kg/t 6,5 kg/t 4,3 kg/t 1,5 kg/t
Obornik świński 5,1 kg/t 4,4 kg/t 6,8 kg/t 4,4 kg/t 1,8 kg/t
Obornik koński 5,4 kg/t 2,9 kg/t 9,0 kg/t 4,3 kg/t 1,6 kg/t
Obornik owczy 7,5 kg/t 3,8 kg/t 11,9 kg/t 5,8 kg/t 1,9 kg/t
Pomiot 16 kg/t 15 kg/t 8 kg/t 24 kg/t 7 kg/t

Skład obornika

Przyjmuje się, że średnio z toną obornika wnosimy na pole 5 kg azotu, 3 kg P2O5, 7 kg K2O, a do tego CaO, MgO i mikroelementy. Mowa tu oczywiście o nawozie pochodzącym od ssaków. Zasadniczo najbogatszy skład ma obornik owiec, który ustępuje pierwszeństwa świńskiemu tylko pod względem zawartości fosforu. Obornik bydlęcy jest najuboższy pod względu składników mineralnych, natomiast na jego korzyść przemawia często bardzo łatwa dostępność. Dokładna wartość zależy przede wszystkim od gatunku. Najwięcej azotu zawiera obornik pozyskany od owiec, najmniej natomiast bydlęcy. Jeśli chodzi o fosfor, największą zawartością charakteryzuje się obornik świński, natomiast najniższą ponownie bydlęcy. W kwestii zawartości potasu sytuacja wygląda podobnie do azotu. Najwięcej w oborniku owczym, najmniej natomiast w bydlęcym.

Pomiot pochodzący od kur, kaczek, gęsi czy indyków nie bez powodu uważany jest za jeden z najcenniejszych nawozów. Charakteryzuje się on nie tylko korzystnym składem, ale i szybko działającym azotem w formie amonowej. Nie nadaje się on jednak do długotrwałego przechowywania, gdyż straty azotu już po miesiącu od wywiezienia z kurnika mogą sięgnąć 50%. Pomiot zasadniczo ma skład bogatszy niż typowy obornik pochodzący od ssaków. Ponadto przykładowo nawóz kurzy jest bogaty w bor i molibden, a indyczy w miedź, cynk i mangan. Oczywiście w przypadku pomiotu należy brać pod uwagę, że skład badany w kurniku i na polu będzie się również, a zawartość azotu już w trakcie załadunku znacząco spadnie.