Wapno wysiewa się zwykle po żniwach, czyli późnym latem i jesienią. To najlepszy czas na zastosowanie go, ale nie na zakup. Powodem są m.in. względy ekonomiczne i logistyczne.

TRANSPORT MA ZNACZENIE

Późnym latem wapno kosztuje więcej niż poza "sezonem sprzedażowym". Cena może być wyższa nawet o 20-30 proc. Wiele zależy od produktu, producenta i dystrybutora. Niektórzy producenci przez cały rok utrzymują taką samą cenę na swój produkt. Z kolei dystrybutorzy, często korzystając ze zwiększonego zainteresowania, podnoszą cenę w okresie pożniwnym.

Istotnym czynnikiem jest czas oczekiwania na zamówiony towar. Okres dostawy może wynieść nawet 4 tygodnie. Wynika to m.in. z faktu, że w okresie pożniwnym ograniczona jest flota samochodowa z powodu zwiększonego transportu surowców rolnych. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest logistyka, gdyż jest to towar objętościowy, zamawiany w dużych ilościach i trudy do przechowania.

Zakup wapna nawozowego to duże przedsięwzięcie ze względu na tonaż partii zakupowej oraz oczekiwany krótki termin dostawy. Tymczasem bardzo rzadko magazynowane jest przez dystrybutorów (przynajmniej to luzem), podobnie zresztą jak i nabywców. Raczej na bieżąco jest ono "przekazywane" z np. kopalni finalnemu odbiorcy. Dlatego tak ważny jest jego transport i zgranie terminów wydobycia i dostaw tego surowca. Stąd planując zakup tego nawozu, a tym bardziej większej jego ilości, dobrze zamówić go wcześniej - już w czerwcu. W tym czasie towar dostaniemy od ręki. Przed żniwami nie powinno być problemu z dostępnością konkretnych nawozów. Zwykle te najbardziej popularne i najtańsze, wykorzystywane na wszystkie rodzaje gleb, są najbardziej poszukiwane i tym samym najmniej dostępne od zaraz. Zamawiając je wcześniej, minimalizuje się ryzyko braku konkretnego nawozu. Warto dodać, że do najpopularniejszych można zaliczyć sypkie wapno typu węglanowego czy węglanowo-magnezowe. Wapno w formie granulatu do tej pory było rzadziej wykorzystywane, gdyż po pierwsze jest ono droższe, po drugie przeznaczone przeważnie do utrzymania odczynu gleby, a nie jego podniesienia. Ta sytuacja jednak zaczyna się zmieniać. Pokazuje to chociażby ten sezon, kiedy to rolnicy nie mogli wysiać nawozów jesienią, bo było zbyt mokro. To spowodowało, że spora część farmerów zdecydowała się na uregulowanie pH gleby, aplikując pogłównie właśnie wiosną wapno granulowane. Jest to też wygodna i szybka forma aplikacji, która zdaniem przedstawicieli firm, zyskuje coraz większe grono odbiorców.

CENY

Obecnie średnie ceny za tonę w big-bagach loco producent (24 t) kształtują się następująco:

  • nawóz granulowany na bazie kredy - 330 zł/t netto,
  • nawozy sypkie na bazie dolomitów - 45-50 zł/t,
  • sypkie na bazie kredy do 18 proc. wilgotności - 65-75 zł/t netto.

Co ciekawe, w analogicznym czasie 2015 r. za sypkie nawozy, takie jak np.: wapno węglanowe loco kopalnia, zapłacić trzeba było netto 16-35 zł/t, za węglanowo-magnezowe - 30-40 zł/t, a za kredę nawozową - 55 zł/t. Do tego doliczyć trzeba było jeszcze transport, który kosztował wówczas 2,5-3 zł/km (standardowe 24 t), a w przeliczeniu na tonę ładunku płaciło się trzy lata temu ok. 40 zł. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku ceny wapna u producentów wzrosły o 10-15 proc.

Z kolei u dystrybutorów orientacyjne ceny nawozów wapniowych za tonę wynoszą (bez kosztu transportu):

  • nawozy węglanowo-magnezowe granulowane - ok. 450 zł,
  • wapno węglanowe sypkie - ok. 60 zł,
  • wapno węglanowe granulowane - 330 zł,
  • kreda nawozowa granulowana - 290 zł,
  • wapno węglanowe jurajskie sypkie - 160 zł,
  • wapno węglanowe jurajskie granulowane - 340 zł,
  • wapno tlenkowe - 150-200 zł.

Bardzo duży udział generują koszty transportu. Znacznie bowiem podrożało paliwo (obecnie ok. 5 zł/l), stąd i przewóz towaru też jest bardziej kosztowny. Wpływa na to wiele czynników, wielkość zamawianego towaru, kontrahent (historia współpracy z rolnikiem), odległość czy opakowania bądź ich brak (tzw. luzem). Teraz za kilometr płaci się ok. 4 zł. Można też zapłacić w zależności od tonażu, który jeszcze trzy lata temu kosztował ok. 40 zł/t, a teraz nawet 80 zł/t. Jak poinformował nas przedstawiciel jednej z firm dystrybucyjnych, obecnie transport sypkiego wapna na odległość 500 km to koszt 80 zł/t, czyli w wypadku standardowego ł adunku 24 t - 1920 zł.

WAPNO WYSIEWANE PO ŻNIWACH

Wysianie nawozów wapniowych na ściernisko daje możliwość dobrego wymieszania z glebą. Dodatkowo gleba jest ciepła, co przyspiesza neutralizację kwaśnych kationów, bo podanie go na słomę nie pozostaje bez wpływu właśnie na neutralizację kwaśnych produktów jego rozkładu takich, jak różne kwasy (które, co ciekawe, mogą być nawet toksyczne dla korzeni roślin, a także wpływają na obniżenie zimotrwałości). Oczywiście, do określenia dawki potrzebna jest wcześniejsza analiza gleby. Nie jest to kosztowne przedsięwzięcie, a bardzo pomocne. Koszt badania gleby (pH, P, K i Mg) w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej na powierzchni do 4 ha, raz na cztery lata to 13,12 zł. Koszt badania samego pH stanowi 0,8 zł/4 lata/ha, czyli nie więcej niż 0,2 zł/rok. Badania odczynu powinno się wykonywać co 3-4 lata i w takich odstępach podawać wapno. Warto jednak wiedzieć, że kiedy pH gleby jest skrajnie niskie, wówczas dobrze jest nie aplikować zbyt wysokiej dawki jednorazowej, a podzielić ją na kolejne 2-3 lata. W ten sposób ochroni się życie biologiczne gleby.

JAK WYBRAĆ WAPNO?

Nawozy wapniowe to kopaliny albo też produkty uboczne powstające z procesów przemysłowych. Te pierwsze to materiały pochodzenia naturalnego, które poddawane są procesom przerobu, takim jak, np. mielenie czy prażenie (w wyniku czego z wapna węglanowego uzyskuje się tlenkowe). Najczęściej to węglany (CaCO3 - węglan wapnia, MgCO3 - węglan magnezu), a także tlenki (CaO - tlenek wapnia, MgO - tlenek magnezu). Wybierając konkretny produkt, nie tylko trzeba się kierować samą ceną, lecz też np. dobrać go do stanowiska. Na ciężkie gleby polecana jest forma tlenkowa, tzw. wapno palone. Z kolei na gleby lekkie i średnie - te wolniej działające, czyli w formie węglanowej. W przypadku nawozu sypkiego ważne jest też jego rozdrobnienie - im mniejsza wielkość ziaren, tym szybsze jego działanie, ponieważ większa jest powierzchnia kontaktu nawozu z glebą. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku tych nawozów, które ze względu na postać chemiczną (węglan), a także wiek złoża mogą charakteryzować się słabszym działaniem. Nawozy granulowane wybierane są z reguły ze względu na łatwość aplikacji, nie pylą, są łatwe w transporcie, ale są droższe. Ich wyższa cena wynika m.in. z długiego i technologicznie zaawansowanego procesu produkcji granulatu. Jego reaktywność również jest bardzo ważna. Określa ona szybkość działania nawozu w porównaniu do czystego węglanu wapnia, który ma 100 proc. reaktywności. Dobrze jest wiedzieć, że właśnie wapno węglanowe (takie jak dolomity, kredy i wapno węglanowe) w praktyce może odznaczać się reaktywnością od kilkunastu do 90 proc.

Wybierając nawóz, warto też sprawdzać zawartość wapnia, która z reguły jest podawana w proc. CaO (nawet jeśli nawóz nie jest chemicznie tlenkiem, a na przykład węglanem). Nawozy wapniowe mogą bowiem zawierać domieszki innych związków chemicznych (tab. 2 i 3). Mając powyższe na uwadze, finalnie nie warto sugerować się ceną wapna, ale ceną tony aktywnego składnika. Aby przeliczyć zawartość pierwiastka z jednej formy chemicznej na drugą, wystarczy pomnożyć ją przez określony współczynnik. Przeliczając CaCO3 na CaO, otrzymujemy stosunek 1:0,560, a przeliczając CaO na CaCO3 - 1:1,785 (czyli 1 g CaO to 1,785 g CaCO3, czyli np. 2 t tlenku to 3,57 t węglanu).

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Farmera"