Plantatorzy buraków cukrowych reprezentowani przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego wyrażają zaniepokojenie brakiem należytej aktywności Ministerstwa Aktywów Państwowych w celu stabilizacji sytuacji na rynku nawozów mineralnych w Polsce - czytamy w komunikacie. 

W ocenie KZPBC, spółki produkujące nawozy, które są nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną i negatywnie wpływają na bieżącą sytuację rynkową poprzez dyktat cenowy oraz nieodpowiedzialne publikacje cenników nawozów. Sugerowanie cen przez Anwil S.A. i Agrochem Sp. z o.o. (podległy Grupie Azoty) uważamy za działania czysto spekulacyjne, które wpływają na destabilizację na rynku nawozów.

Spada opłacalność buraka cukrowego

Drastyczny wzrost kosztów nawożenia wpływa na spadek opłacalności uprawy buraka cukrowego i innych roślin. Rolnicy są zmuszeni do rezygnacji ze stosowania optymalnego poziomu nawożenia, co będzie skutkowało zmniejszeniem plonów i pogorszeniem jakości surowca.

Jak czytamy dalej w przypadku buraka cukrowego już mamy do czynienia ze znacznym spadkiem areału zasiewów. W okresie jesiennym do polskich cukrowni trafi niedostateczna ilość buraków, aby w pełni wykorzystać moce produkcyjne. Dotyczy to również zakładów Krajowej Spółki Cukrowej S.A., która ma być filarem Narodowego Holdingu Spożywczego.

Ceny gazu a ceny nawozów: podwyżki są nieuzasadnione

Analizując notowania cen gazu (które zdaniem firm produkujących nawozy były głównym czynnikiem odpowiedzialnym za pierwszy wzrost cen nawozów), nie znajdujemy uzasadnienia dla ostatniej podwyżki cen nawozów, w szczególności azotowych.

Dlatego Związek apeluje do Pana Premiera o aktywne i rzeczowe działanie na rzecz poprawy sytuacji na rynku nawozów, ich zdaniem wszelkie działania o charakterze spekulacyjnym muszą zostać wyeliminowane. Ma to kluczowe znaczenie dla wszystkich rolników oraz niebagatelny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

Pismo zostało skierowane do Pana Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych.