- Korzystny dla Z.Ch. „Police" aneks do umowy kredytowej to kolejny z widocznych efektów synergii w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów. Jako Grupa mamy możliwości wynegocjować w bankach korzystniejsze warunki, co przekłada się na uzyskanie niższego oprocentowania. To również dowód poprawy kondycji finansowej i rosnącej wiarygodności zakładów dla kredytodawców - komentuje prezes zarządu Z.Ch. „Police" S.A. Krzysztof Jałosiński.

Umowa kredytu, w formie limitu kredytowego przeznaczonego na różne cele, podpisana została z PKO BP SA 30 stycznia 2007 r. Na mocy podpisanego aneksu wydłużony został okres umowy z bankiem oraz obniżono marżę kredytodawcy.