W momencie, gdy brakuje magnezu rośliny gorzej startują i są osłabione, gdyż w warunkach niedoboru magnezu składniki fotosyntezy nie są w pełni i wystarczająco rozprowadzane w roślinie. Prowadzi to do strat w plonie, które jeśli objawy są słabo widoczne wynoszą ok. 10 proc, w skrajnym niedożywieniu mogą sięgać 60 proc.

Rośliny wykazują wysokie zapotrzebowanie na magnez, zboża sezonie wegetacyjnym pobierają od 30 kg MgO/ha Znaczna ilość magnezu, bo od 30 do 35 proc. znajduje się w liściach, z tego względu, że składnik ten odpowiada za chlorofil oraz proces fotosyntezy. Magnez odpowiada za wzrost systemu korzeniowego, bierze udział w transporcie asymilatów oraz składników pokarmowych od korzeni do części nadziemnych.

Równie istotna jest siarka, która jest kluczowym elementem aktywacji wielu enzymów biorących udział w metabolizmie rośliny, jest szczególnie ważna w syntezie białka i zwiększa efektywność pobrania azotu. Brak jednego kilograma siarki uniemożliwia wykorzystanie 10 kg azotu.

- Nie wystarcza stosowanie jedynie nawozów azotowych. Pobranie i wykorzystanie azotu z gleby warunkują m.in. potas i siarka. Składniki te oraz magnez dostarczyć można w nawozie Korn-Kali (40 proc. K2O, 6 proc. MgO, 4 proc. Na2O, 12,5 proc. SO3). Surowce nawozu pozyskiwane są z naturalnych zasobów znajdujących się na terenie Niemiec, gdzie znajdują się złoża kizerytu (naturalne źródło magnezu oraz siarki) utworzone ponad 250 mln lat temu. Wydobyciem kizerytu już ponad 150 lat zajmuje się firmę K+S – mówiła Lucyna Lewicka z firmy K+S Polska na spotkaniu z rolnikami 7.07.br. w Sielinku, podczas oględzin pól demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Pola demonstracyjne w Sielinku obsiane są bogatą kolekcją odmian różnych gatunków uprawnych. Odwiedzając je można porównać: 31 odmian pszenicy ozimej, 14 odmian pszenżyta ozimego, 16 odmian żyta ozimego, 15 odmian jęczmienia ozimego, 26 odmian rzepaku ozimego, 12 odmian jęczmienia jarego, 9 odmian pszenicy jarej, 6 odmian owsa, 11 odmian łubinu wąskolistnego, 4 odmiany łubinu żółtego, 1 odmianę łubinu białego, 16 odmian grochu siewnego, 2 odmiany bobiku i 8 odmian soi.