Magnez neutralizuje niski odczyn gleby pod warunkiem, że nie stosowano zbyt wysokich dawek nawożenia potasem. Wówczas w takich warunkach zazwyczaj występują niedobory magnezu, zwłaszcza na glebach kwaśnych.

- Pierwsza reakcja na niedobór magnezu to nieprawidłowy, gorzej rozwinięty system korzeniowy, dopiero w kolejnym etapie obserwuje się objawy na częściach nadziemnych w postaci jasnych przebarwień, bladozielonych liści, które widoczne są najpierw na starszych liściach - mówiła Lucyna Lewicka, marketing manager z K+S Polska podczas pierwszej konferencji Agro Akademii BASF w Poznaniu 13 stycznia br.

Rola magnezu jest niedoceniana. Magnez bierze udział we wzroście i wydajności, odpowiada bowiem za proces fotosyntezy i udział w transporcie asymilatów i składników pokarmowych od korzeni do części nadziemnych. Opowiada za wzrost systemu korzeniowego, także za chlorofil z tego względu, że od 30 do 35 proc tego składnika znajduje się w liściach. Magnez bierze udział w transporcie w węglowodanów. Z uwagi na te funkcje przy niedostatku magnezu składniki fotosyntezy nie są w pełni i wystarczająco rozprowadzane w roślinie wówczas taka roślina ma gorszy start. W efekcie obserwujemy chlorozy.

Przy wyborze nawozu zwraca się uwagę na zawartość składnika i rozpuszczalność. Ten drugi element świadczy o pobieraniu czyli dostępności. Jeśli nawóz jest pochodzenia naturalnego czyli na bazie naturalnego surowca można go stosować także w gospodarstwach ekologicznych.