Jakie korzyści stanowi zakup dwóch nawozów? - Zabezpieczamy uprawę w podstawowe nawożenie startowe fosforem, a także w nawożenie dolistne. Produkty w pakiecie są również korzystne ze względu na ich cenę. Co ważne dwuletnie badania ścisłe prowadzone w IHAR Radzików wykazały bardzo pozytywne i istotne działanie plonotwórcze stosowania MaisPak – podaje firma.

W badaniu porównano stosowanie fosforanu amonu z YaraMila MAIS oraz dodatkowo zastosowano YaraVita Kukurydza jako kolejny czynnik (wykres).

- Niezależnie od roku prowadzonego doświadczenia rośliny na wariancie MaisPak wydały statystycznie większy plon ziarna - średnio z 2 lat o 2 t/ha większy w porównaniu z zastosowaniem fosforanu amonu. Co istotne suma wniesionego fosforu w wariancie z MaisPak była znacznie mniejsza, jednak jego efektywność była znacząco większa, dzięki czemu osiągnięto większe plony ziarna kukurydzy – informuje Yara Poland.

Nawóz YaraMila Mais składa się z fosforu 17 proc. P2O5 i azotu 19 proc. - z czego 7 proc. występuje w formie saletrzanej. Dodatkowo zawiera 4 proc. magnezu (MgO) oraz 15 proc. siarki (SO3), a także dwa mikroelementy: bor 0,15 proc. oraz cynk 0,1 proc.

- Takie połączenie marko- i mikroskładników zabezpiecza roślinę w fosfor, a także zwiększa efektywność wykorzystania azotu dodatkowo stymulując odpowiedni wzrost sytemu korzeniowego – podaje firma.

Formułowany nawóz dolistny YaraVita Kukurydza to połączenie fosforu 440 g/l (P2O5), potasu 75 g/l (K2O), magnezu 66,6 g/l (MgO) a także istotnego w uprawie kukurydzy cynku w ilości 46 g/l.

Proponowane dawki nawozów to 200 kg YaraMila Mais w podsiewie na hektar oraz 3 do 5 litrów YaraVita Kukurydza w fazie 4-6 liści właściwych.