• Obornik jest od lat najpopularniejszym nawozem naturalnym.
  • W związku ze wzrostem cen nawozów mineralnych, znaczenie obornika wzrosło w ostatnim czasie również w gospodarstwach nieprowadzących produkcji zwierzęcej.
  • Jak najszybsze zmieszanie obornika z glebą jest o tyle ważne, że wystawiony na działanie warunków atmosferycznych w szybkim tempie traci cenny azot. 
  • Problemem dla rolników staje się krótki czas aplikowania obornika (12 godzin) oraz konieczność udokumentowania zabiegu za pomocą aplikacji.

Ekoschemat 6 zakłada wymieszanie obornika na gruntach uprawnych w ciągu 12 godzin od aplikacji. Warunkiem otrzymania stawki 428 zł/ha jest potwierdzenie realizacji za pomocą zdjęcia geotagowanego w aplikacji udostępnionej przez ARiMR. Uzasadnieniem takiej praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku, co stanowi zarówno metodę ochrony środowiska, jak i zachowanie wysokiej wartości nawozowej obornika. Według badań, w ciągu kilku godzin od aplikacji następują największe straty azotu z obornika pozostającego na powierzchni gleby, mogące sięgać nawet 25%. Na ten ekoschemat zaplanowano kwotę 586,89 mln euro, co ma wystarczyć na 1,25 mln hektarów.

Ekoschematy w opinii rolników

Wcześniejszy pomysł ograniczenia czasu na wymieszanie obornika do zaledwie kilku godzin spotkał się z dużą krytyką ze strony samorządów rolniczych. Ostatecznie przyjęte zostało 12 godzin. Do tego ograniczenia czasowego wielu rolników również odnosi się negatywnie. Podkreślają oni, że w przypadku mniejszych gospodarstw, gdzie ten sam ciągnik pracuje z rozrzutnikiem i pługiem, zmieszczenie się w ramach czasowych może być trudne, a nawet nierealne.

Straty azotu z obornika

Wśród pytanych o zdanie rolników dominują głosy, że są oni świadomi start azotu z obornika niezmieszanego z glebą, ale jednocześnie nie są w stanie wykonać zabiegu uprawowego bezpośrednio po przejeździe rozrzutnika. Zadanie jest łatwiejsze w przypadku gnojowicy czy gnojówki, gdzie do wozu asenizacyjnego można dołączyć aplikator doglebowy, który eliminuje konieczność wykonania dodatkowego zabiegu. Powszechna jest opinia, że 4 godziny we wcześniejszym projekcie były nierealne do spełnienia, obecne 12 godzin jest trudne, ale realne, natomiast najrozsądniejszy były wymóg 24 godzin, który każdy byłby w stanie spełnić.