Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przeanalizowało ceny nawozów mineralnych w marcu tego roku. Zestawienie zostało wykonane na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W wielu województwach do analizy przyjęto zamiast superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc., superfosfat pylisty 40 proc. lub superfosfat wzbogacony 40 proc. Wynika to z faktu, że produkcja superfosfatu potrójnego 46 proc. w Zakładach Fosforowych w Gdańsku została zaprzestana pod koniec 2009 r. i w obrocie nie ma już od dawna superfosfatu potrójnego, chyba że pochodzi z zapasów.
W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia w nawozy azotowe był wystarczający. W zaopatrzeniu w pozostałe nawozy występowały okresowe braki wynikające z większego popytu.

W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany był bardzo słaby (przyczyną jest znikome zainteresowanie ze strony rolników), a zaopatrzenie w superfosfat potrójny granulowany 46 proc., siarczan potasu oraz amofoskę oceniono jako słaby. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry.

Na Lubelszczyźnie była wystarczająca ilość nawozów, z koli w województwie lubuskim wystąpił brak nawozów fosforowych. Odnotowano również niewystarczające zaopatrzenie w siarczan potasu, polifosakę 8:24:24 oraz amofoskę. Pozostałe nawozy występowały w stopniu wystarczającym. Na terenie woj. łódzkiego wystarczające było jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe. Superfosfat pojedynczy granulowany był do nabycia w 30 proc. punktów sprzedaży , superfosfat potrójny granulowany w 80 proc., sól potasowa - w 65 proc. Siarczanu potasu brakowało w 75 proc. punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w polifoski było słabe. Polifoska 8:24:24dostępna była u około 30 proc. dystrybutorów, polifoska 6:20:30 u 25 proc, a polifoska 4:12:32 45 proc. dystrybutorów. Zaopatrzenie w amofoskę było dobre, nawóz ten występował w 90 proc. punktów sprzedaży.

W województwie małopolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, a także polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobry, stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany , sól potasową oraz polifoskę 4:12:32 jako wystarczający, a zaopatrzenie w siarczan potasu i amofoskę jako słabe.

Na Mazowszu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i wieloskładnikowe był wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, a także superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak zainteresowania siarczanem potasu ze względu na jego wysoką cenę, a co za tym idzie brak siarczanu potasu w ofercie.

W województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe był wystarczający. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu, natomiast nawozy fosforowe oraz amofoska i polifoska 4:12:32 sprowadzane są na zamówienie. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest wystarczający. W wielu przypadkach na terenie woj. opolskiego ceny były negocjowane bezpośrednio z odbiorcą ( w zależności od ilości. Na Podkarpaciu również nie handlowano superfosfatem potrójnym granulowanym 46 proc.

Na Podlasiu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe był dobry, niedobory występowały w zaopatrzeniu w superfosfat potrójny granulowany 46 proc. (zamawiany sporadycznie) , sól potasową , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę - nawozy zamawiane w miarę potrzeb. Superfosfat pojedynczy granulowany, polifoska 8:24:24, polifoska 6:20:130 występowały w ilości wystarczającej i również zamawiane były w miarę potrzeb. Siarczan potasu nie występował w żadnym punkcie sprzedaży.

W województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był dobry, brak siarczanu potasu, ale i dostawy były realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni, superfosfat potrójny granulowany 40 proc. występuje w wersji wzbogaconej. Na Śląsku stan zaopatrzenia w nawozy azotowe nadal był wystarczający, zaopatrzenie w nawozy fosforowe realizowane były wyłącznie na zamówienie. Nadal występuje brak: siarczanu potasu ( sprowadzany na zamówienie) i polifoski 4:16:18 a także polifoski 6:20:30. Pozostałe nawozy dostarczane były w ilości wystarczającej.

W województwie świętokrzyskim stan zaopatrzenia w siarczan potasu, superfosfat granulowany 40 proc., siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 określono jako słaby. Występują braki w zaopatrzeniu w amofoskę. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy był dobry. W województwie warmińsko-mazurskim brak danych o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy był wystarczający.

W Wielkopolsce zaopatrzenie w nawozy azotowe było wystarczające, okresowe braki były uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni. Na superfosfat pojedynczy granulowany było małe zapotrzebowanie, występował on w 60 proc. punktów sprzedaży. Nie sprowadza się superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. - w zamian oferowany jest superfosfat pylisty 40 proc. ( średnia cena 155 zł/dt.). Nawozy potasowe występowały w ilości wystarczającej. Brakowało okresowo polifoski 8:24:24, a zaopatrzenie w polifoskę 6:20:30 określono na wystarczające. Polifoska 4:12:32 była nawozem mało popularnym, ze względu na to, że jest przeznaczona pod specyficzne uprawy i sprowadzana na zamówienie, amofoska także jest mało popularna wśród rolników, wykorzystywana głównie w uprawach ogrodniczych i również sprowadzana jest na zamówienie. W województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był wystarczający, a w razie braków nawozy były szybko sprowadzane na zamówienie.