W ramach umowy Symborg udziela firmie Corteva wyłącznej licencji dystrybucyjnej na bakterię endofityczną Methylobacterium symbioticum, która zasiedla nadziemną część roślin, pobiera azot z powierza i dostarcza roślinie przyswajalne związki azotu. Corteva natomiast wykorzysta swoją sieć dystrybucji, zasięg oraz szerokie możliwości badawczo-rozwojowe do wprowadzania rozwiązania na rynki europejskie.

Umowa obejmuje niemal wszystkie kraje w Europie, z wyjątkiem państw skandynawskich i Holandii. Kontrakt dotyczy też Izraela.

Zintegrowane zarządzenie odżywianiem roślin

Dzięki tej współpracy, Corteva zaoferuje rolnikom dwie nowe marki: Utrisha N i BlueN, zwiększające wykorzystanie i dostępność składników pokarmowych. Ta przełomowa technologia pozwala na zintegrowane zarządzanie odżywianiem roślin w warunkach polowych, umożliwiając dostosowanie do potrzeb pokarmowych roślin w ważnych fazach rozwojowych i pomagając w zrównoważony sposób maksymalizować potencjał plonowania. Produkty będzie można stosować we wszystkich uprawach.

-Corteva Agriscience konsekwentnie wprowadza na rynek nowe i innowacyjne rozwiązania, oferując produkty pochodzenia naturalnego, które uzupełniają nasze konwencjonalne środki ochrony roślin- powiedziała Susanne Wasson, prezes działu ochrony roślin w Corteva Agriscience

Igor Teslenko, prezes Corteva Agriscience na Europę, dodaje -Dzięki współpracy z firmą Symborg rozszerzamy portfolio produktów biologicznych Corteva Agriscience, obejmujące biostymulatory, biologiczne środki ochrony roślin i produkty feromonowe o sprawdzonej, wymiernej skuteczności. Umowa wzmacnia nasze możliwości poprawy efektywności azotu
i jego dostępności dla roślin, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału plonów i w pełni realizuje cele zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience 2030.

Wzmocnienie naszej współpracy z Corteva Agriscience w Europie jest doskonałą okazją do zwiększenia dostępności technologii BlueN™ i promowania bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa. To ważny krok nie tylko dla rolnictwa, ale i całego społeczeństwa i planety – powiedział Jesús Juárez, założyciel i dyrektor generalny Symborg.