Bor działa pośrednio

- Przykładowo bor który jest podstawowym mikroskładnikiem w uprawie rzepaku nie bierze udziału w kształtowaniu gospodarki azotowej roślin. Jednakże z rozlicznych funkcji, które pełni bor w roślinie jednoznacznie wynika, że w sposób pośredni kształtuje również metabolizm azotowy roślin - tłumaczy prof. Szczepaniak. 

Mikroelementy, które bezpośrednio wpływają na gospodarkę azotową

- Z kolei mangan wraz z miedzią i cynkiem bierze udział we wszystkich głównych funkcjach w roślinie, tj. składniki te odpowiedzialne są za gospodarkę azotową i hormonalną rośliny, zwiększają odporność na choroby a także zapewniają sprawną fotosyntezę. Jednocześnie warto podkreślić, że mangan stymuluje pobieranie fosforu z gleby, co w sposób pośredni korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Natomiast w późniejszym okresie wegetacji odpowiedzialny jest między innymi za zawartość tłuszczu w nasionach. Również rola molibdenu jest bardzo ważna, gdyż składnik ten wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, która bierze udział w redukcji pobranych przez roślinę azotanów - NO3- (proces niezbędny do wbudowywania tej formy azotu w struktury białkowe). Stąd też w roślinach niedożywionych molibdenem bardzo często dochodzi do nadmiernego stężenia azotanów, co między innymi zwiększa ich wrażliwość na mróz (jony azotanowe niekorzystnie wpływają na hartowanie roślin przed zimą) - tłumaczy naukowiec. 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat?

Zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021 i aktywnego uczestnictwa w wykładzie prof. Witolda Szczepaniaka z UP w Poznaniu. 

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. 3 listopada.

13:30-14:10 

Rola mikroelementów w optymalizacji nawożenia rzepaku ozimego azotem

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021

Nie czekaj! To już ostatnie dni rejestracji!