Przyjmuje się, że mikroelementy spełniają w roślinie rozliczne funkcje fizjologiczne, które można określić jako kontrolne i regulacyjne:

  • proces fotosyntezy – Fe, Cu, Mn, Zn;
  • funkcjonowanie układów hormonalnych – Zn, Mn, Cu, B;
  • zdrowotność roślin – Fe, Mn, Cu, B;
  • gospodarka azotowa roślin – Mn, Cu, Zn, Mo, Fe.

Powyższe zestawienie stanowi tylko główne funkcje mikroelementów w roślinie. Trzeba mieć świadomość, że oprócz wymienionych kontrolują one szereg procesów życiowych, które mają wpływ na plon lub/i jego jakość. Poza tym warto mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli dany składnik bezpośrednio nie ma wpływu na daną funkcję, to może ją kształtować w sposób pośredni.

Bor – najważniejszy mikroelement dla buraka

Przykładowo przyjmuje się, że bor, który – jak powszechnie wiadomo – jest najważniejszym mikroelementem dla buraka, nie bierze udziału w kształtowaniu gospodarki azotowej roślin. Jednakże z rozlicznych funkcji, które pełni ten składnik w roślinie, wynika, że w pośrednio kształtuje również metabolizm azotowy buraka cukrowego. Przede wszystkim warto wiedzieć, że bor bierze udział w kształtowaniu struktury ściany komórkowej (kontroluje m.in. włączanie wapnia w strukturę ściany komórkowej), a także kontroluje aktywność auksyn (hormonów wzrostu), które są odpowiedzialne za wzrost najmłodszych komórek (merystemów wierzchołkowych) zarówno korzeni, jak i organów nadziemnych (...).