Jest to wieloskładnikowy mikrogranulat do nawożenia startowego, zawierający następujące pierwiastki: N-NH4 12 proc., P2O5 40 proc., SO3 2,5 proc., MgO 3,4 proc., CaO 9 proc., Zn 2 proc.


Uwagę zwraca bardzo wysoki udział wapnia. Z udzielonych przez firmę wyjaśnień wynika, że jest to zabieg celowy, wynikający z bardzo niskiego i niezwykle powszechnie obserwowanego odczynu gleby. W tych warunkach kiełkujące rośliny, cierpią na niedobór fosforu który jest chemicznie zablokowany i niedostępny dla nich. Wapń ma spowodować lokalną - bezpośrednio przy roślinie, zmianę pH gleby która pozwoli na dotarcie tego składnika do wnętrza korzenia.

W kukurydzy i buraku cukrowym, producent zaleca stosować ten nawóz w ilości 20 do 25 kg/ha, natomiast w rzepaku 20 kg/ha.