Mikrogranulaty to specjalistyczne produkty przeznaczone do nawożenia startowego roślin, stosowane w momencie siewu. Umieszcza się je w bezpośrednim sąsiedztwie nasion w celu zapewnienia kiełkującym roślinom dostępu do łatwo przyswajalnych składników. Dzięki temu siewka może błyskawicznie korzystać z nawozu. Konsekwencją tego są szybsze i wyrównane wschody, a młode rośliny odznaczają się większym wigorem wzrostu początkowego.

W zasadzie nawozy tego typu oddziaływają na roślinę tylko w początkowym okresie wegetacji. Mają one jednak wpływ na dalsze losy rośliny. Stymulują bowiem procesy metaboliczne we wczesnych fazach rozwoju roślin. Dobrze odżywiona na starcie siewka wytwarza silniejszy system korzeniowy, dzięki czemu staje się ona bardziej odporna na warunki stresowe w późniejszych okresach wegetacji. Z założenia mikrogranule z tych nawozów powinny szybko i całkowicie rozpuszczać się w roztworze glebowym w obrębie rizosfery, wzbogacając roztwór glebowy w niezbędne i łatwo przyswajalne składniki. Rozsiew nawozów mikroganulowanych odbywa się za pomocą specjalnych aplikatorów montowanych na siewnikach.

Asortyment dostępnych mikronawozów rośnie z roku na rok. Zagadnienie to jest także inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań, bardziej dostosowanych do poziomu technicznego przeciętnego gospodarstwa.

TIMAC AGRO

Na rynku polskim jako pierwsze pojawiły się mikrogranulaty w ofercie firmy Timac Agro. Obecnie firma ma do zaoferowania swoim klientom dwa nawozy tego typu: Physiostart oraz PinKstart. Ich zasady działania nieco różnią się od pozostałych rozwiązań na rynku. Oprócz podstawowych składników odżywczych zawierają dodatkowe komponenty. Nawozy zostały wzbogacone o Mezocalc - wysokoreaktywny węglan wapnia oraz kompleks biostymulujący Physio+. Mezocalc ma za zadanie stabilizować pH w strefie wysiewu nasion, a także jest źródłem niezbędnego dla roślin wapnia. Physio+ natomiast to naturalny ekstrakt z alg morskich zawierający aminopurynę, która przyspiesza pobieranie wapnia przez roślinę. Dzięki temu następuje stymulacja podziałów komórkowych, co pobudza rozwój systemu korzeniowego, a przede wszystkim korzeni włośnikowych. Poza tymi składnikami nawóz Physiostart dostarcza roślinom pewne ilości azotu, fosforu, siarki, magnezu, oraz cynku (tabela 1.). Produkt ten dedykowany jest do ultrazlokalizowanego nawożenia startowego kukurydzy, rzepaku i buraków cukrowych. Wysiewa się go 20-25 kg na ha.

Drugi z nawozów PinKstart to odpowiedź firmy na pewne potrzeby dopracowywania rozwiązań mikrogranulatowych do powszechnych metod siewu rzepaku. Nawóz ten powstał z myślą o wszystkich rolnikach, którzy praktykują tradycyjne metody siewu tej rośliny. Większość dostępnych na rynku mikronawozów jest przeznaczona do łącznego stosowania razem z punktowym siewem roślin. Areał rzepaku sianego w ten sposób jest relatywnie niewielki. Wiąże się to głównie z wysokimi kosztami zakupu specjalistycznego sprzętu. W związku z tym firma Timac Agro opracowała nawóz startowy, który nie wymaga korzystania ze specjalnego osprzętu lub montowania dodatkowych aplikatorów. Nawóz PinKstart można stosować w tradycyjnych siewnikach. Jego granule dokładnie miesza się z nasionami rzepaku, a tak przygotowaną mieszaninę następnie wsypuje się do zbiornika z nasionami. Ciężar, wielkość i kształt granulek są tak dopracowane, by nie dochodziło do zjawiska rozwarstwienia komponentów podczas pracy siewnika. Dodatkowo skład nawozu dostosowany jest do potrzeb kiełkującego rzepaku. Producent zadbał o odpowiednią startową zawartość w nawozie fosforu, potasu oraz siarki.

ADOB WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ AZOTY

Od tego sezonu PPC ADOB oraz Grupa Azoty wprowadzają do sprzedaży mikrogranulaty startowe dla upraw kukurydzy, rzepaku oraz buraka cukrowego. Nawozy będą widnieć pod marką Micro, odpowiednio będą to nawozy: Micro K, Micro R, oraz Micro B. Skład nawozów przeznaczonych do upraw rzepaku i buraka jest taki sam. Nawozy te wyróżnia wysoki udział magnezu (16 proc.) oraz siarki (33 proc.). Zawierają także cały zestaw niezbędnych mikroelementów. Ponadto Micro K przeznaczony do nawożenia startowego kukurydzy, posiada w swym składzie NPK (4-30-20).

Oferowane przez Grupę Azoty nawozy są produkowane według unikalnej technologii suszenia rozpyłowego z jednoczesną mikrogranulacją, opracowaną przez PPC ADOB. Co ważne, mikroelementy w tych nawozach są w formie schelatyzowanej. To znacznie wpływa na wzrost przyswajalności pierwiastków przez rośliny, bez względu na pH gleby. Odróżnia to nawozy startowe Micro od wielu produktów dostępnych na rynku. Forma schelatyzowana ma wielkie znaczenie w przypadku cynku. Konkurencyjne nawozy w swoich produktach pierwiastek ten mają zazwyczaj w postaci tlenku, a związek ten bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie. Są to także jedyne nawozy startowe na rynku zawierające chelat manganu, Producent zapewnia, że do produkcji tych nawozów firma używa wysokiej jakości surowców, co przyczynia się również do ograniczenia ilości wprowadzanych do gleby metali ciężkich, szczególnie kadmu. Wszystkie nawozy stosuje się w dawkach 20-30 kg/ha.

INTERMAG

Firma Intermag ma w swojej ofercie nawóz startowy w formie mikrogranulatu o nazwie handlowej Terrastart. Zawiera on w swym składzie następujące pierwiastki: N (w formie amonowej) - 12 proc., P2O5 - 40 proc., SO3 - 2,5 proc., MgO - 3,4 proc., CaO - 9 proc., Zn - 2 proc. Uwagę zwraca dość wysoki udział wapnia. Poza składnikami pokarmowymi, Terrastart zawiera także składniki poprawiające ukorzenienie się roślin oraz właściwości fizyczno-chemiczne gleby, a także zwiększające pobieranie składników pokarmowych i odporność na stres. Składniki te to kwasy humusowe i fulwowe oraz witamina B1 i C. W kukurydzy i buraku cukrowym producent zaleca stosować ten nawóz w ilości od 20 do 25 kg/ha, natomiast w rzepaku 20 kg/ha.

AGROSIMEX

Trzy rodzaje nawozów mikrogranulowanych znajdziemy w ofercie firmy Agrosimex. Do wyboru mamy Microstar PZ, Microstar PZ MAX, oraz Microstar PMX. Pierwszy z nich, Microstar PZ, zawiera 10 proc. azotu, 40 proc. P2O5, 11 proc. K2O, oraz 2 proc. Zn. Nawóz ma postać mikrogranulatu o średnicy 0,5-1 mm. Kilogram nawozu zawiera ok. mln granulek. Producent podaje, że fosfor w tym nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, co zapewnia szybką dostępność tego składnika, niezależnie od pH gleby.

Drugi z nawozów - Microstar PZ MAX - zawiera te same składniki pokarmowe co poprzednik, tyle że w innych proporcjach. Ten rodzaj nawozu startowego jest najbardziej skoncentrowanym mikrogranulatem dostępnym na rynku. Zawiera aż 50 proc. P2O5 oraz 12 proc. N. Nieco mniej od poprzednika zawiera potasu - 5 proc. K2O, i tyle samo (2 proc.) cynku. Według firmy startowe nawożenie tym typem nawozu pozwala obniżyć dawki standardowego nawożenia fosforem o 30, a nawet 50 proc.

Trzeci z oferowanych przez Agrosimex nawozów to Microstar PMX. Od swoich poprzedników wyróżnia się dodatkiem niezbędnych mikroelementów oraz wzbogacony jest o magnez. Wszystkie te nawozy mogą być stosowane podczas siewu rzepaku, kukurydzy oraz buraku cukrowego, jak również w uprawach warzywniczych i sadowniczych. Bez względu na rodzaj uprawy zaleca się stosowanie dawki nawozu w granicach 20 kg/ha. Wyjątek stanowią rośliny sadownicze. Tu dawka pod konkretne rośliny ustalana powinna być indywidualnie.

CALDENA

Startowy nawóz mikrogranulatowy ma także w swoim portfolio produktowym firma Caldena. Nazwa handlowa nawozu to Agravita Starter. Zawiera on 13 proc. N, z tym że składnik ten występuje w nawozie w dwóch formach chemicznych: w formie amonowej (7 proc.) oraz amidowej (6 proc.). Ponadto nawóz wyróżnia się dość wysoką zawartością cynku (5 proc). Producent zaleca stosowanie tego nawozu głównie w uprawach kukurydzy oraz buraka cukrowego w dawce 20-30 kg/ha. Nawóz nadaje się także do startowego nawożenia innych roślin rolniczych, a także sadowniczych.

COMPO EXPERT

EasyStart TE - Max to propozycja nawozu startowego firmy COMPO Expert Polska Sp. z o.o.

Jest to nawóz mineralny NP (11-48) z mikroskładnikami (cynk, mangan, żelazo) zawierający w swym składzie bakterie Bacillus subtilis. Ta saprofityczna bakteria występuje pospolicie w glebie i rozkłada organiczne związki pochodzenia roślinnego (głównie węglowodany i pektyny). Na uwagę zasługuje duży udział fosforu w nawozie, który, jak podaje producent, jest w większości w postaci połączeń organicznych. Powoduje to, że dostępność tego pierwiastka jest niezależna od pH gleby. Średnica granul nawozu mieści się w przedziale 0,5-1,5 mm. Produkt ten przeznaczony jest do startowego nawożenia wielu upraw rolniczych i warzywniczych. Tak jak w przypadku wielu produktów konkurencyjnych, zaleca się stosować dawkę nawozu ok. 20 kg/ha.