Zarząd ZCh „Police” po przeprowadzeniu analizy sytuacji rynkowej oraz dokonaniu analizy kosztów podjął decyzję o uruchomieniu ostatniej z czasowo wyłączonych linii produkcyjnych nawozów wieloskładnikowych. Uruchomiono też jedną z czasowo zatrzymanych linii produkcyjnych kwasu fosforowego.

Co miało wpływ na taką decyzję? Rosnące ceny rynkowe nawozów wieloskładnikowych spowodowały poprawę planowanych marż do poziomu, który uzasadnia ekonomicznie podjętą decyzję. Pozwala to na pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych nawozów wieloskładnikowych z odpowiednim dopasowaniem mocy produkcyjnych pozostałych instalacji.

Źródło: farmer.pl