Do dokarmiania dolistego rzepaku azotem nadaje się wodny roztwór mocznika. Jako nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie, mocznik zawiera 46 proc. azotu (N) w formie amidowej. Nawóz jest dobrze pobierany przez rośliny z aplikacji dolistnej, natomiast aby mógł być pobrany przez korzenie musi przejść w formę amonową czyli dostępną dla roślin, a następnie w azotanową. Stąd pobieranie mocznika przez korzenie jest wolniejsze.

Wodny roztwór mocznika, należy aplikować we właściwej koncentracji, a zbyt duże stężenie roztworu może powodować poparzenie roślin. Rzepak w fazie rozety, w optymalnych warunkach pogodowych można dokarmiać wodnym roztworem mocznika o stężeniu do 12 proc., czyli np. na 100 litrów cieczy rozpuszcza się 12 kg nawozu, co przy stosowaniu 300 l cieczy użytkowej na hektar pozwala na zastosowanie ponad 16 kg N.

Stosując roztwór mocznika można dodać do niego siarczan magnezu, fungicydy (przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych, czerni krzyżowych), czy herbicydy (przeciwko samosiewom zbóż i jednorocznym chwastom jednoliściennym czy w odpowiednich dawkach zwalczających perz).

Mieszaninę przygotowuje się bezpośrednio przed aplikacją, w tym celu do zbiornika wlewa się wodę, tak by napełnić go w 60-70 proc. i przy uruchomionym mieszadle wsypuje odważony mocznik. W następnej kolejności dodaje się odważoną ilość siarczanu magnezu, nawóz mikroskładnikowy. W przypadku dodatku pestycydów trzeba je najpierw rozpuścić w wodzie (zgodnie z etykietą produktu), w osobnym naczyniu, np. w wiadrze z wodą i wlać do zbiornika, który dopełnia się wodą do określonej objętości.

Dokarmianie dolistne pozwala na szybsze uzupełnienie składników pokarmowych w roślinie i przyjmuje się, że w ten sposób można zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin częściowo na makroskładniki (azot) i całkowicie na mikroskładniki. Dostarczenie azotu przez liście pozwala szybko uzupełnić niedobory składnika. Rzepaki dobrze odżywione azotem mają większą zawartość wody w roślinach, lepszą przepuszczalność kutykuli, przez co łatwiejsze jest pobieranie składników pokarmowych z nawozów i działanie środków ochrony roślin.