PULGRAN to nowy granulowany mocznik z Puław. Ma postać białych, półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych. Minimum 90 proc. pastylek jest o wymiarach 3,0-5,0 mm.

PULGRAN jest nawozem uniwersalnym, który można stosować pod wszystkie uprawy polowe, użytki zielone, rośliny warzywnicze, ozdobne oraz sadownicze. Nawóz ten zawiera azot w formie amidowej - 46 proc. Otrzymywany jest na rotoformerach.
Nawóz ten jest dedykowany głównie innowacyjnym rolnikom. Będzie przydatny podczas aplikacji rozsiewaczami nawozów o dużej szerokości roboczej. Odpowiedni do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych. Nie powoduje zapychania aparatów w trakcie pracy rozsiewaczami odśrodkowymi.

Duże granule umożliwiają mieszanie z nawozami o podobnym uziarnieniu i gęstości nasypowej. Przy prawidłowym kącie ustawienia łopatek i prawidłowym usytuowaniu punktu zasypu, możliwy rozsiew w granicach od 24 do nawet 36 metrów.

Produkt będzie dostępny w 2015 roku.