Terminy jak i pozostałe przepisy dotyczące nawożenia zostały uściślone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Zgodnie z tymi przepisami nawozów naturalnych nie można było stosować od początku grudnia do końca lutego. Pomimo tego, że termin już pozwala na zabiegi z udziałem tychże nawozów, należy pamiętać, że dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować:

• na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Po raz kolejny przypominamy także, że zgodnie z prawem, zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Oznacza to, że dawka przeciętnego obornika nie powinna przekraczać ok 32-34 tony na hektar.