- Wyniki państwowego monitoringu środowiska oraz przeprowadzona w 2020 roku na zlecenie ministra ds. gospodarki wodnej analiza zmian jakości wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie stężeń azotanów wykazała, iż stopień zanieczyszczenia azotanami uległ poprawie w stosunku do wcześniejszego okresu sprawozdawczego, to znaczy od 2012 do 2015 roku lub utrzymał się na stabilnym poziomie - powiedział w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik.

Dodał, że poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych "w dużej mierze została osiągnięta dzięki wdrażaniu programu azotanowego (programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych) i realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich oraz innych działań o charakterze ochronnym".

Wskazał, że znaczenie ma także zainteresowanie rolników systemami wspomagania decyzji w zakresie racjonalnej gospodarki składnikami nawozowymi, "co bezpośrednio może przyczynić się do dalszego zmniejszania zanieczyszczania wód Bałtyku".

Wiceminister dodał też, że w ramach skierowanego do producentów rolnych ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie od czerwca 2019 r. do maja br. na odkwaszanie gleb wypłacono ponad 106 mln zł dla 280 tys. rolników.

- Właściwie przeprowadzony zabieg wapnowania na podstawie badania odczynu gleby oraz stosowania się do zaleceń może sprzyjać zarówno ochronie wód, jak i sekwestracji węgla (usuwaniu węgla z atmosfery i magazynowaniu go w glebie i roślinności -) - powiedział Bartosik.