Spółka wyjaśniła, że ceny oferowanych przez firmę produktów kształtowane są na podstawie bieżących analiz i szczegółowych kalkulacji, m.in. całkowitych kosztów produkcji, które nadal podlegają dużym wahaniom rynkowym. - Na koszty produkcji nawozów mają aktualnie duży wpływ - poza zmienną ceną gazu - również inne czynniki, m.in. znaczące wzrosty r/r ceny energii elektrycznej, węgla, fosforytów i soli potasowej - zauważono.

Rokrocznie, w trakcie sezonu nawozowego, pojawiają się na wolnym rynku w UE różne "tańsze" oferty nawozów z wielu stron świata, w tym - pomimo wojny i nałożonych na agresorów sankcji - również nadal z Rosji i Białorusi, a także z Bliskiego Wschodu. Spółka nie komentuje jakości i efektywności w produkcji rolnej tych "konkurencyjnych" i często niemożliwych do weryfikacji przed zakupem ofert z innych krajów - dodano.

Spółka zauważyła, że koszty energii, surowców, pracy i opłaty środowiskowe na tamtych rynkach produkcyjnych są znacząco niższe od poziomów obowiązujących w UE.

Firma dodała, że porównując oferty należy również zauważyć, że cenniki publikowane przez autoryzowanych dystrybutorów Grupy Azoty zawierają koszt transportu do klienta.

Chcemy podkreślić, że Grupa Azoty od 95 lat produkuje polskie nawozy, spełniające najwyższe światowe standardy, które od wielu lat skutecznie przekładają się na wielkość, jakość oraz powtarzalność produkcji rolnej w Polsce i Europie - wskazano na stronie spółki.

Spółka podała, że obecnie, mimo bardzo dużej zmienności rynkowej, Grupa nadal kontynuuje swoją produkcję tak, aby "nawozy były dostępne w momencie rozpoczęcia aplikacji, która obecnie - co należy podkreślić - jeszcze nie jest możliwa".

Jednocześnie wielu innych producentów europejskich ponownie zatrzymało swoją produkcję lub znacznie ją ograniczyło - zauważono.

Jaz zapewniono, Grupa na bieżąco reaguje na zmieniające się warunki rynkowe. Zaznaczono, że po spadku cen gazu w październiku 2022 r. przywrócono produkcję, "znacząco obniżając przy tym ceny oferowanych nawozów".

Firma poinformowała, że w pierwszym tygodniu lutego, przed rozpoczęciem sezonu aplikacyjnego, przedstawiona zostanie nowa oferta nawozowa, uwzględniającą aktualną sytuację na rynku surowców.