Narastająco za trzy kwartały roku obrotowego (1 lipca 2011 - 31 marca 2012) Grupa Kapitałowa osiągnęła 480,4 mln zł zysku netto wobec 176,4 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w III kwartale 1 115 mln zł, narastająco za trzy kwartały 2 932,3 mln zł wobec 1 994,7 mln zł w roku poprzednim.

- Głównymi czynnikami wpływającymi na dobre wyniki finansowe (wyraźnie lepsze od III kwartału poprzedniego roku obrotowego), był wzrost cen produktów nawozowych w kraju i lepsza sprzedaż naszych produktów - zwłaszcza mocznika - ocenia Paweł Jarczewski, prezes Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY SA.

Spółka rozszerzyła też swoją ofertę handlową o produkty Gdańskich „Fosforów" i Azotów-Adipol z Chorzowa. W III kwartale roku obrotowego 2011/12 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych oraz sprzedaży pozostałej, natomiast przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych uległy nieznacznemu obniżeniu (o 2,5 proc.).

W strukturze zewnętrznych przychodów Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku największy udział (64,6 proc.), miały przychody Segmentu Agro. Wzrosły one aż o 50,3 proc. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody zewnętrzne Segmentu Chemia utrzymały się na podobnym poziomie. Obydwa te Segmenty odpowiadają za ponad 95 proc. przychodów Grupy Kapitałowej.

Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są: wytwarzane w Zakładach Azotowych „Puławy" S.A. nawozy azotowe („N") - PULAN (saletra amonowa), PULREA (mocznik) i jego roztwory, RSM oraz PULSAR (siarczan amonu), a także wytwarzane w Grupie Kapitałowej GZNF „Fosfory" Sp. z o.o. nawozy fosforowe („P") i mieszanki („NP", „NPK") - superfosfat, amofoski, agrafoski, amofosmagi, mieszanki nawozowe i mączka fosforytowa oraz produkty wytwarzane w Azotach-Adipol S.A. azotan potasu (saletra potasowa) i saletra wapniowa.