W uznaniu wieloletniej dobrej współpracy oraz za czynny udział w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego, ZAK S.A. otrzymał dyplom i mosiężną statuetkę. Nagrodę odbierał wiceprezes zarządu - Wiesław Skwarko.

Urząd Dozoru Technicznego w Polsce docenił w szczególności: propagowanie przez ZAK S.A. idei bezpiecznej eksploatacji urządzeń, utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa technicznego oraz minimalizowanie ryzyk związanych z eksploatacją urządzeń technicznych.