W 2012 r. INTERMAG po raz kolejny uczestniczyło w konkursie „Jakość Roku" organizowanym przez Fundację QUALITAS. Za ocenę merytoryczną działalności podmiotów biorących udział w tym największym w kraju konkursie projakościowym odpowiedzialne jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A ( PCBC).

Eksperci PCBC docenili standardy działalności w INTERMAG m.in. w odniesieniu do następujących kryteriów:
- skuteczna realizacja polityki jakości;
- klarowność stosowanych procedur;
- wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
- dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług;
- efektywność zarządzania organizacją.

- Nagroda „Jakość Roku SREBRO" jest ukoronowaniem wielu lat starań nad zapewnieniem najwyższych standardów jakościowych funkcjonujących w Przedsiębiorstwie INTERMAG. Najwyższe standardy jakościowe odnoszą się do wszystkich sfer działalności firmy i dotyczą zarówno całego procesu produkcyjnego z selekcją dostawców surowców włącznie jak również obszaru związanego z jakością obsługi klienta. Naszym celem jest najwyższa satysfakcja klientów z oferowanych przez nas produktów i usług. Jako jedyni laureaci konkursu wśród producentów nawozów dolistnych i stymulatorów, jesteśmy dumni z wyróżnienia naszego Przedsiębiorstwa prestiżową nagrodą „Jakość Roku Srebro", ale jednocześnie zmotywowani, aby proces podnoszenia standardów jakościowych był konsekwentnie kontynuowany - informuje firma.