Najniższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się następująco:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie lubelskim - 112 zł/dt,
- saletrzak w województwie lubelskim - 107 zł/dt,
- mocznik w województwie zachodniopomorskim - 140 zł/dt.
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie lubelskim - 75 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie mazowieckim - 145 zł/dt.
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie podlaskim - 155 zł/dt,
- siarczan potasu w województwie łódzkim - 195 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim - 177 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim - 175,5 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim - 163 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim - 113 zł/dt.


Najwyższe ceny poszczególnych nawozów kształtowały się na następującym poziomie :nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie podkarpackim - 162 zł/dt;
- saletrzak w województwie podkarpackim - 160 zł/dt;
- mocznik w województwie pomorskim - 197 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie łódzkim - 190 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40 proc w województwie pomorskim - 242 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie lubuskim - 296,5 zł/dt ;
- siarczan potasu w województwie śląskim - 380,00 zł/dt ;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 - w województwie małopolskim - 267,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30- w województwie podlaskim - 236,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 -w województwie małopolskim - 247 zł/dt;
- amofoska w województwie łódzkim - 186 zł/dt .