Pogłębienie warstwy próchnicznej, a przede wszystkim jej przywrócenie jest zadaniem, którego na skutek wieloletnich zaniedbań nie uda się wykonać w jednym sezonie. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że rolnicy w uprawie stosują płodozmian ekonomiczny, a gleby w Polsce są naturalnie ubogie w składniki pokarmowe. Oznacza to, że aby móc mówić o jakimkolwiek zadowalającym plonowaniu trzeba stosować właściwe nawożenie.

Jak racjonalnie nawozić wyjaśniać będzie prof. dr. hab. Witold Grzebisz, kierownik Katedry Chemii Rolnej i Biochemii Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas V Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na PGE Narodowym już 20 listopada 2017 r.