Można podsumować to zagadnienie jako „temat rzeka”. Ale zdecydowanie jest o czym dyskutować. Realia się zmieniają, a pogoda coraz częściej jest nieprzewidywalna. Wymusza to na producentach rolnych podejmowanie bieżących decyzji, które w ostatnich sezonach muszą jeszcze zderzyć się z obowiązującymi przepisami prawnymi. Z kolei dynamiczny postęp hodowlany sprawia, że rolnicy mogą korzystać z coraz wydajniejszych odmian, których potencjał dzięki określonym cechom genetycznym jest coraz wyższy. Czy jednak takie odmiany potrzebują innej strategii nawozowej? Dowiecie się słuchając debaty online, w której wezmą udział:

Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu

Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- Potrzeby pokarmowe nowoczesnych odmian nie tyle są niższe, ale często zdarza się tak, że nowe odmiany mogą efektywniej pobierać azot z gleby i efektywniej przetwarzać go w plon. Wynika to głównie z ich specyficznych
cech odmianowych, które są następstwem ukierunkowanych prac hodowlanych Budują np. rozbudowany system korzeniowy, szybciej od pozostałych odmian wznawiają wegetację, elastycznie dostosowują się do warunków pogodowych i siedliskowych lub posiadają genetyczną odporność albo tolerancję na określone patogeny. Tylko bowiem zdrowe rośliny mogą efektywnie gospodarować azotem i pozostałymi składnikami pokarmowymi.

Artur Kozera, Rapool Polska Sp. z o.o.

- Głównym zadaniem plantatora przed rozpoczęciem uprawy jest właściwe przygotowanie stanowiska. Przede wszystkim powinniśmy uregulować odczyn gleby i doprowadzić go do poziomu optymalnego dla danej rośliny np. dla rzepaku to pH 5,5-7,5. Kolejny element to zapewnienie odpowiedniej gruzełkowatej struktury gleby oraz co najmniej średnia zasobność w składniki pokarmowe. Na tak przygotowane stanowisko dobieramy właściwą odmianę. Pamiętajmy, że odmiana w 20% decyduje o wysokości uzyskanego plonu. W warunkach zmieniającego się klimatu oraz uregulowań prawnych dotyczących stosowania nawozów nasz wybór powinniśmy skierować w stronę odmian tolerancyjnych na pojawiające się w czasie wegetacji stresy abiotyczne, a także efektywnie przetwarzające każdą jednostkę zastosowanego azotu w plon.

Jarosław Suszek, PROCAM Polska

- Podstawa to dobry plan nawożenia, a to składowa wielu kroków. Ponieważ mamy ciągłą zmienność w klimacie – raz susza, potem intensywne opady i zalanie pól, a co się z tym wiąże wymywanie składników, gleba musi być w dobrej kulturze. Jest to praca na lata i błędów nie da się naprawić w jeden sezon. Wszelkie decyzje nawozowe powinniśmy opierać na podstawie wielu danych. Monitoring gleby – badania na zawartość makro i mikro składników, sprawdzanie pH gleby – to podstawa, bez której trudno podjąć podstawowe decyzje. Ciągle niedocenianą jeszcze przez rolników rolę pełni wiosenne badanie azotu mineralnego. Właściwe zagospodarowanie resztek pożniwnych i słomy i dbałość o życie mikrobiologiczne to kolejne bardzo ważne działania, które należy uwzględnić opracowując strategię nawozową dla naszych upraw.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji DEBATY.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

PEŁNA AGENDA