Azot jesienią w zboża stosujemy, gdy:

  • składnika w glebie jest w niewystarczającej ilości;
  • uprawa jest prowadzano w kilkuletniej monokulturze;
  • przedplonem pszenicy ozimej było zboże, które dało wysoki plon, natomiast stosowano niskie nawożenie azotem;
  • mineralizacja resztek pożniwnych jest słaba, tzn. podano za mało azotu na słomę lub warunki dla mineralizacji są niekorzystne;
  • siejemy zboże w terminie opóźnionym, (stosowanie nawozu w celu pobudzenia roślin do szybszego rozwoju).

Jeśli zachodzi konieczność stosowania nawożenia azotowego stosujemy 20-40 kg N/ha wykorzystując dowolny nawóz zawierający ten składnik. Stosowana dawka powinna co najwyżej zapewnić bieżące odżywienie młodych roślin.

Stosując jesienne nawożenie azotem uwzględnić trzeba powrót azotu do gleby czyli azot resztkowy, który pozostaje po zbiorze przedplonu. Jeśli pod siew przeznaczone są stanowiska o dobrej kulturze gleby, przedplonem były rośliny bobowate to nie stosuje się nawożenia azotem.

Zbyt wysokie nawożenie azotem jesienią wpłynie na pogorszenie zdrowotności i zimotrwałości roślin, ponieważ spowoduje wyższe uwodnienie soku komórkowego w komórkach tkanek roślin. Ponadto przyczynią się do słabszej rozbudowy systemu korzeniowego, który będzie płytszy. Przez co trudniejsze będzie ruszenie roślin na wiosnę i zboża gorzej będą sobie radzić podczas ewentualnych posuch w tym okresie.