Każdorazowo przed przystąpieniem do wiosennego nawożenia zbóż azotem trzeba ocenić ogólny stan łanu i roślin po zimie. Należy też uwzględnić potrzeby pokarmowe zbóż i tak np. dla pszenicy wynoszą 30 kg N/t ziarna. Wiosną przeciętnie stosuje się 110-170 kg N/ha azotu.

Przy przedłużającej się, mokrej jesieni i wilgotnej zimie jest większe rozcieńczenie azotu. Stąd obliczając wiosenną dawkę nawożenia azotem nie należy uwzględniać całości zapasów glebowych, a wielkość dawki nawożenia warto skorygować w górę. Ponadto nadmiar azotu w pierwszej dawce nawożenia jest wskazany, gdy rośliny mają słabiej rozwinięty system korzeniowy – co obserwujemy w tym sezonie.

W osłabione plantacje pszenicy w pierwszej wiosennej dawce podaje się więcej azotu, do 70 kg N/ha. Wyższa dawka ma wpłynąć na dokrzewienie i poprawić zagęszczenie plantacji. Z pierwszą dawką azotu nie należy zwlekać i o ile plantatora nie ograniczają przepisy lub warunki na polu zastosować ją możliwie wcześnie.

Dobrze, jeśli przynajmniej część składnika w pierwszej, wiosennej dawce nawożenia azotowego jest w formie saletrzanej (NO3-). Ta forma sprawdza się w okresach intensywnego wzrostu roślin, wspomaga pobieranie przez rośliny potasu, magnezu oraz wapnia.

Forma saletrzana jest bezpośrednio dostępna dla roślin i szybko przez nie pobierana, ale także szybko ulega wymywaniu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest sięganie po nawozy w formie saletrzano-amonowej.

Zastosować można saletrę amonową, która zawiera azot zarówno w formie saletrzanej i amonowej. Obecność w nawozie azotu amonowego sprawia, że rośliny mogą skorzystać z niego później, ponieważ jon NH4+ jest sorbowany przez części stałe gleby.

Dobrym rozwiązaniem jest także saletrzak. Zawiera 27,5 proc. azotu (po 50 proc. w formie amonowej i saletrzanej), 3,5 proc. CaO, oraz 4 proc. MgO. Może być stosowany wcześnie, bez obawy o duże straty azotu. Odznacza się szybkim (NO3-) i jednocześnie odłożonym w czasie (NH4+) pobieraniem azotu. Dodatek węglanu wapnia spowalnia działanie nawozu sprawiając, że zawarty w nim azot jest długo dostępny dla roślin.

W ofercie są np.: Saletrzak 27 standard, Saletrzak 27 standard z borem, Salmag, Canwil z magnezem, Canwil z siarką. Nawozy różnią w niewielkim stopniu zawartością poszczególnych składników mineralnych i ewentualnie uzupełniającym mikroelementem (bor). Są one mieszaniną saletry amonowej i mączki dolomitowej.

Przy wyborze nawozu zwrócić uwagę na siarkę i wraz z azotem także wprowadzać ją do gleby.