Wielkość dawki nawożenia azotowego uzależniona jest od wymagań rośliny uprawnej, rodzaju gleby, przedplonu.

Na glebach lekkich po przedplonach zbożowych w uprawę pszenicy jarej stosuje się ok. 130 kg N/ha, w pszenżyto ok. 120 kg N/ha, w owies ok. 100 kg N/ha, w jęczmień pastewny ok. 110 kg N/ha. Po przedplonie roślin okopowych, bądź wykorzystywanym oborniku w przedplonie zbożowym stosuje się w uprawę pszenicy ok. 100 kg N/ha, w pszenżyto, owies i jęczmień pastewny 90 kg N/ha.

Na glebach średnich po przedplonach zbożowych w uprawę pszenicy jarej stosuje się ok 110 kg N/ha, w pszenżyto ok. 90 kg N/ha, w owies i jęczmień pastewny 90 kg N/ha. Po przedplonie roślin okopowych, bądź wykorzystywanym oborniku w przedplonie zbożowym stosuje się w uprawę pszenicy ok. 80 kg N/ha, w pszenżyto ok. 70 kg N/ha, w owies ok. 60 kg N/ha, jęczmień pastewny ok. 50 kg N/ha.

W zależności od gatunku i terminu siewu dawkę nawozu azotowego aplikuje się jednorazowo lub dzieli na części.

Wczesna, jednorazowa aplikacja azotu zalecana jest pod jęczmień na cele browarne, gdyż nie wpływa na podnoszenie zwartości białka w ziarnie. Także niewielką dawką startową azotu 30-50 kg N/ha stosuje się pod jęczmień na cele pastewne siany po przedplonach bogatych w azot, pozostawiających dużo resztek pożniwnych, jak motylkowe czy przyorane liści buraków.

Dawkę dzieloną stosuje się pod zboża jare wczesnego siewu. Przedsiewnie podajemy 60-70 proc. dawki, pozostałą aplikuje się w fazie strzelania w źdźbło i na początku wzrostu kłosa w pochwie liściowej. Z uwagi na fakt, że faza krytyczna odżywiania azotem przypada przy nalewaniu ziarna to dzielenie dawek azotu jest zwłaszcza korzystne przy uprawie pszenicy jarej z przeznaczeniem na cele piekarskie – wpływa na poprawę jakości ziarna.

Pod zboża jare, przedsiewnie wykorzystać można nawóz azotowy w formie amidowej. Azot z nawozu działa stosunkowo wolno, ale odpowiednio wcześnie podany (przy aktualnym uwilgotnieniu gleby) powinien zdążyć przemieścić się do czasu najwyższego zapotrzebowania roślin na azot.

Pierwsza faza krytyczna odżywiana azotem w zbożach jarych przypada na początku strzelania w źdźbło i dlatego pod zboża jare azot aplikuje się możliwie wcześnie. Przy wczesnej aplikacji azotu dzięki wilgoci, którą jeszcze mamy lepsze jest przemieszczenie azotu w glebie, co sprzyja równomiernemu pobieraniu azotu. Kolejna faza krytyczna odżywiana azotem przypada przy nalewaniu ziarna.