W obecnej sytuacji na rynku nawozów, gdy oczekiwania rolników względem efektywności azotu są duże, rozpoznanie roli cynku na poszczególnych etapach tworzenia struktury plonu staje się kluczowe. Stwierdzenie to jest nieprzypadkowe, ponieważ cynk kontroluje wzrost kukurydzy praktycznie w całym sezonie wegetacyjnym. W czasie wzrostu wegetatywnego stymuluje rośliny do intensywnej akumulacji suchej masy i wykształcenia zawiązków kolb, natomiast od fazy kwitnienia przyczynia się do utrzymania ustalonej wcześniej liczby ziarniaków w kolbie i sprawnego przebiegu procesu nalewania ziarna.

Start i inwestycja w przyszłość

W pierwszych tygodniach wzrostu cynk wpływa na ogólny stan fizjologiczny rośliny, co wiąże się z wytworzeniem w krótkim czasie odpowiedniej biomasy – nadziemnej i podziemnej. Z literatury wynika, że cynk wzmaga syntezę tryptofanu, pierwszego ogniwa w biosyntezie auksyn. Hormony te występują głównie w młodych tkankach, są obecne w merystemach wierzchołkowych i w miejscach zranień. W ten sposób cynk, jako prekursor auksyn, bezpośrednio wpływa na rozwój systemu korzeniowego, przyczyniając się do efektywnego pobierania wody oraz azotu i potasu – najważniejszych składników w początkowym okresie wzrostu. Ponadto cynk zwiększa szybkość przepływu składników mineralnych przez błony komórkowe korzenia. Rozbudowany system korzeniowy jest inwestycją w przyszłość, gdy wystąpienie stresu wilgotnościowego jest wysoce prawdopodobne (...).