Standardowo nawożenie dolistne powinniśmy realizować przed nastaniem fazy krytycznej rośliny. Wówczas w czasie jej trwania nie zabraknie podstawowych składników pokarmowych. Uzupełniająco aplikujemy makroelementy, natomiast w wielu gatunkach całość zapotrzebowania na mikroelementy możemy roślinie dostarczyć właśnie przez liść. Dlatego w tym przypadku jest ono niezastąpione.

Nawożenie dolistne to także najlepszy i najszybszy sposób reakcji na zaobserwowane niedobory pierwiastków. Jednak wizualny niedobór to już poważne zakłócenie procesów fizjologicznych rośliny, stąd nawożenie dolisnte ma wówczas charakter interwencyjny, ratujący plon.