Rzepak ozimy dobrze reaguje na nawożenie dolistne, do tej formy nawożenia wykorzystuje się m.in. mocznik. W optymalnych warunkach pogodowych rzepak w fazie zwartego zielonego pąka można dokarmiać wodnym roztworem mocznika o stężeniu do 12 proc. W przypadku stosowania roztworu mocznika dobrze jest dodać siedmiowodny siarczan magnezu, który w pewnym zakresie stężeń mocznika, chroni liście przed poparzeniem.

Dolistnie oprócz azotu podaje się siarkę, magnez, rzadziej fosfor i potas oraz mikroskładniki. Do dolistnego nawożenia wykorzystuje się m.in. 5-proc. roztwór (5 kg/100 l wody) siedmiowodnego siarczanu magnezu, 3-proc. roztwór jednowodnego siarczanu magnezu lub wieloskładnikowe nawozy płynne, które w swoim składzie zawierają m.in. magnez, ale przede wszystkim mikroelementy.

Wprowadzone w zabiegach nalistnych magnez i siarka są niewystarczające dla rzepaku. Dlatego nie wolno zastępować nawożenia doglebowego dolistnym. Natomiast dokarmiając dolistnie można pokryć całość zapotrzebowania na mikroelementy.

Spośród mikroelementów szczególną uwagę trzeba zwrócić na bor i jego zawartość w nawozie. Aplikuje się też mangan oraz miedź, molibden, a na glebach wapiennych trzeba podać także żelazo i cynk. Obecnie, kiedy temperatury są poniżej 15°C stosuje się sole, natomiast gdy się ociepli bardziej efektywnie działają chelaty.

Pogoda jest jeszcze zmienna i należy zachować rozwagę przy zabiegach dokarminia roślin - przeprowadza się je przeważnie 2-3 krotnie w ok. 10-dniowych odstępach. Nie powinno wykonywać się zabiegów dokarmiania dolistnego w czasie występowania przymrozków, krótko przed i krótko po nich. Do zabiegu należy przystąpić co najmniej 2-3 dni przed lub 2-3 dni po nocy, w której były przymrozki.

Temperatura powietrza, przy której powinno wykonywać się zabieg to ok 15-16°C, a temperatura cieczy użytkowej nie może być niższa niż 12°C. Jeśli natomiast zabieg opryskiwania wykonuje się w niższych temperaturach wówczas temperaturę cieczy trzeba dostosować do temperatury otoczenia. Obecnie zabieg opryskiwania najlepiej wykonać w godzinach rannych, jednak nie na rosę.