Nawożenie określa się na podstawie potrzeb pokarmowych rośliny, w tym przypadku jęczmienia jarego. Ustalając dawkę uwzględnić trzeba rodzaj gleb i przedplon, każdorazowo odnieść się do stanowiska. Zalecane dawki azotu dla jęczmienia wahają się w granicach 40 do 80 kg N/ha. Duże potrzeby nawożenia azotem występują przeważnie w warunkach gleb średnich, gdy opady w okresie zimy znacznie przekroczyły normę, a przedplon był nawożony małą dawką azotu, przy optymalnym odczynie gleby i wysokim poziomie agrotechniki. Obfite opady tej zimy nie występują także ten czynnik nie wpływa znacząco na zawartość substancji w glebie. Mniejsze potrzeby nawożenia azotem są na glebach żyznych, w momencie kiedy opady zimowe były poniżej normy, po przedplonach motylkowych lub innych nawożonych obornikiem, przy kwaśnym odczynie gleby i ograniczonej ochronie roślin.

Nawożenia dzieli się na dwie dawki:

  • I stosowana przedsiewnie - 60 proc. dawki całkowitej;
  • II w fazie strzelania w źdźbło - 40 proc. dawki całkowitej.
Dawkę całkowitą poniżej 50 kg N/ha stosuje się jednorazowo przedsiewnie.

 

Przedsiewnie można stosować roztwór mocznikowo-saletrzany RSM. Natomiast w uprawie jęczmienia browarnego nawozy azotowe należy stosować przedsiewnie, ponieważ późne dawki azotu powodują nagromadzanie białka w ziarnie, szczególnie jego frakcji zapasowych. Nie należy również stosować dolistnego nawożenia azotem. Do nawożenia pogłównego jęczmienia na cele pastewne zaleca się saletrę amonową w formie stałej lub oprysk roztworem mocznika (5-8 proc.) wraz z fungicydem. Można także stosować w oprysku nawozy mikroelementowe. W uprawie jęczmienia na cele pastewne drugą i ewentualnie trzecią dawkę nawozów azotowych można stosować w formie sypkiej i płynnej. Wykorzystać można roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), który wykazuje takie samo działanie w kształtowaniu parametrów jakościowych jak forma sypka. Każdorazowo warto zwrócić uwagę, by niezależnie od formy nawóz zawierał dodatek siarki co wpływa na lepsze wykorzystanie azotu.

Przy niskim poziomie magnezu zalecane jest stosowanie przedsiewne nawozów magnezowych w dawce 30-60 kg/ha MgO, np. Kizeryt, siarczan magnezu. Natomiast dla fosforu i potasu dawki w zależności od zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie wynoszą odpowiednio od 25-70 kg P/ha od 35-80 kg K/ha. Nawożenie fosforowo-potasowe najlepiej było zastosować jednorazowo jesienią lub na glebach lekkich przed wiosenną uprawą przedsiewną.