Nawożenie mikroelementowe zbóż dobrze jest uwzględnić w programach nawozowych jesiennych. Nawóz dobiera się w zależności od tego, w które składniki przede wszystkim chce się zasilić zboża uwzględniając przy tym odczyn, zasobność gleby oraz stan roślin.

Stosując dokarmianie nalistne oprócz makroelementów dostarcza się przede wszystkim mikroelementy. Dla zbóż najważniejszym mikroelementem jest miedź, dalej mangan oraz cynk. W mniejszym stopniu molibden oraz bor.

W nawożeniu nalistnym zazwyczaj sięga się po nawóz z wyższą zawartością fosforu i dodatkiem siarczanu magnezu (6-10 kg/ha) oraz nawóz zawierający miedź (do 30 g Cu/ha). Jeśli zboża uprawiane są na glebach obojętnych, zwłaszcza zasadowych wówczas stosuje się dodatek manganu (do 150 g Mn/ha) oraz cynku (do 50 g Zn/ha).

Na stanowiskach lekko kwaśnych i kwaśnych, zbożach wysoko nawożonych azotem konieczna jest aplikacja molibdenu (do 5 g Mo/ha). Można też przygotować wodny roztwór mocznika w stężeniu 10-12 proc. (10-12 kg mocznika na 100 l wody).

>>> Kiedy nawozić zboża nalistnie jesienią?