U zbóż nawożenie nalistne siarczanem magnezu jest niezbędne. Wprowadzenie nawet niewielkich ilości magnezu, który podawany jest razem z siarką wywiera istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Po zastosowaniu 200–300 l/ha, 5 proc. roztworu siedmiowodnego siarczanu magnezu, wprowadzamy ok. 3–4,5 kg MgO i 2,5 do ok. 4 kg S/ha.

Zarówno magnez, jak i siarka pomagają w pobieraniu innych składników z gleby, przede wszystkim azotu, co ma bezpośrednie przełożenie na plon. Pszenica prawidłowo dokarmiona magnezem i siarką w stadium końca kłoszenia zwiększa zawartość azotu w ziarnie.

Przy braku nalistnego nawożenia tymi składnikami, remobilizacja azotu jest realizowana tylko do pewnego poziomu. Oznacza to, że przeniesienie azotu ze słomy do ziarna po osiągnięciu jego określonego poziomu jest zahamowane.

Do nalistnego nawożenia wykorzystuje się 5 proc. roztwór (5 kg/100 l wody) siedmiowodnego siarczanu magnezu, lub 3 proc. roztwór jednowodnego siarczanu magnezu, lub wieloskładnikowe nawozy płynne, które w swoim składzie zawierają m.in. magnez, ale przede wszystkim mikroelementy.

Oprysk drobnokroplisty powinien być wykonywany podczas małego nasłonecznienia i przy niższych temperaturach. Dlatego przy cieplejszej aurze najlepiej wykorzystać porę wieczorną lub wczesno poranną, przy czym oprysku nie wykonuje się na rośliny pokryte rosą ze względu na niebezpieczeństwo ociekania cieczy roboczej.

Stosując mocznik i dodając środki ochrony roślin, należy stosować je w mniejszych zalecanych dawkach, ponieważ w połączeniu z mocznikiem działają one silniej. W przypadku łączenia zabiegu nawożenia z zabiegami ochrony roślin, termin wykonania oprysku dostosowuje się do optymalnego terminu zwalczania.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: nawożenie pszenicy