Rzepak ozimy fundament pod przyszły plon buduje już jesienią, gdy tworzy system korzeniowy, mający odżywić całą roślinę, a także zawiązki pędów bocznych, na których w przyszłości pojawią się łuszczyny. W momencie wejścia w spoczynek zimowy szyjka korzeniowa rzepaku powinna mieć co najmniej 1 cm średnicy, a rozeta powinna składać się z minimum 8 liści. Aby osiągnąć taki etap rozwoju, należy zapewnić roślinom jak najlepsze warunki, a więc między innymi dostęp do składników pokarmowych.

Wapnowanie i badanie zasobności gleby

Badanie zasobności gleby jest niezwykle ważnym i zyskującym na popularności zabiegiem, pozwalającym dostosować dawki nawożenia do faktycznych potrzeb, a więc zastosować mniej nawozu tam, gdzie zasobność jest wysoka, a w innym miejscu poprawić ją większą dawką. Warto pamiętać, że rzepak ozimy wymaga zasobnych gleb i dobrze przyswajalnych form składników pokarmowych.

W ramach badań gleby określa się również jej odczyn. Rzepak ozimy jest gatunkiem wrażliwym na ten parametr i nie powinno się go uprawiać na stanowiskach o pH poniżej 6. Tuż po zbiorze przedplonu powinno być przeprowadzone wapnowanie. Dawka i rodzaj wapna powinny zależeć od wyników badań gleby. W przypadku zadowalającego pH wystarczy mniejsza dawka, mająca za zadanie tylko ustabilizowanie odczynu, natomiast w przypadku niskiej zasobności w magnez warto zastosować wapno magnezowe.

Nawożenie azotem pod rzepak

Plonotwórczego działania azotu nikomu tłumaczyć nie trzeba. Tego pierwiastka do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje każda roślina. Jeśli chodzi o rzepak, z dawką przedsiewną nie można przesadzić. Nadmierne nawożenie azotem może doprowadzić do wybujania roślin, przez co ich przezimowanie będzie utrudnione. Z tego względu warto też pamiętać, że pomiot ptasi uwalnia azot znacznie szybciej niż obornik pochodzący od ssaków.

Średnio na tonę wytworzonych nasion rzepak ozimy potrzebuje 60 kg azotu. W przeliczeniu na plon 3 t/ha daje to 180 kg/ha azotu, a z kolei na uzyskanie 4 t/ha nasion, potrzebne będzie 240 kg/ha azotu. Jesienią dostarczą się tylko niewielką, względem całkowitego zapotrzebowania dawkę, rzędu 40-50 kg/ha, zależnie od stanowiska. Ilość dostarczone przedsiewnie azotu należy zredukować w przypadku choćby roślin bobowatych w przedplonie, stosowania azotu lub nawozów naturalnych na słomę czy w przypadku wczesnych terminów siewu. Warto dodać, że w tym terminie pożądane są formy amonowe i amidowe azotu.

Nawożenie fosforem i potasem pod rzepak

Objawy niedoboru fosforu w rzepaku widział każdy. Wprawdzie zazwyczaj spowodowane są one nie słabą zasobnością w ten pierwotek, a jego utrudnionym przyswajaniem, spowodowanym niewłaściwą temperaturą czy odczynem gleby, jednak nie można zapominać, że zapotrzebowanie rzepaku na fosfor nie jest małe. Średnio na tonę wytworzonych nasion rzepak ozimy potrzebuje 25-30 kg. Część z tej ilości należy podać przedsiewnie, gdyż fosfor jesienią będzie odpowiadał za rozwój systemu korzeniowego. Za właściwą dawkę przyjmuje się zazwyczaj 70-80 kg/ha i co ważne, pierwiastek ten działa najlepiej, gdy zostanie umieszczony na głębokości co najmniej 10 cm.

Kolejnym niezwykle ważnym dla rzepaku pierwiastkiem jest potas. Średnio na tonę wytworzonych nasion potrzeba go 50-60 kg, z czego 35-40 kg warto zastosować przedsiewnie. Na lżejszych glebach, ze względu na ryzyko wymywania, wskazane jest podzielenie ten dawki i zastosowanie przedsiewnie tylko 50-75 proc., a reszta w późniejszym terminie jesiennym. Podobnie jak fosfor, pierwiastek ten działa najlepiej, gdy zostanie umieszczony na głębokości co najmniej 10 cm.

Nawożenie siarką i magnezem pod rzepak

Siarka odpowiada w dużym stopniu za poprawę efektywności wykorzystania azotu. Podaje się, ze na każde 10 kg nawożenia azotowego powinien przypadać co najmniej 1 kg siarki. Pierwiastek ten szczególnie ważny będzie od wczesnej wiosny, jednak jego część przyda się roślinom już na początku wegetacji.

Magnez często bywa dostarczany pod rzepak ozimy przy okazji wapnowania wapnem magnezowym. Co ważne, zdecydowana większość tego pierwiastka powinna być dostarczona przedsiewnie lub tuż po wschodach rzepaku. Średnio na tonę wytworzonych nasion potrzeba około 10-12 kg magnezu. Pierwiastek ten reguluje pobieranie składników pokarmowych czy fotosyntezę, w terminie jesiennym wpływając tym samym choćby na rozwój systemu korzeniowego.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych