Pod uprawę rzepaku najlepsze są gleby wytworzone z glin lub piasków gliniastych, które są naturalnie zasobne w potas. Jeśli zasobność gleby w fosfor przed siewem rzepaku jest przynajmniej średnia, tzn. na poziomie 14-15 mg P2O5/100 g gleby, wówczas zaleca się nawozić 80-110 kg P2O5 i 140-180 kg K2O/ha zakładając, że oczekuje się plonu na poziomie 4-5 t/ha.

Przy wysokich zasobnościach gleby w składniki pokarmowe można ograniczyć nawożenie mineralne mimo dużych potrzeb pokarmowych rzepaku. Przy plonie 4,5 t/ha rzepak ozimy potrzebuje średnio 250-270 kg N, 110-135 kg P2O5 i 315-360 kg K2O.

Jeśli uprawa prowadzona jest na glebie lekkiej to szczególnie trzeba zadbać o odpowiednie nawożenie potasem. Na glebach o niskiej zasobności dawka nawożenia powinna być zwiększona o 25-50 proc. w stosunku do potrzeb także po to, żeby w części uzupełnić jej zasobność.

Dawkę potasu można podzielić na dwie części, aplikując przedsiewnie ½-3/4 i późną jesienią ½-1/4. Na glebach odznaczających się co najmniej średnią zasobnością w przyswajalny potas możliwe też jest zastosowanie drugiej części dawki jesienią lub jak najwcześniej wiosną, przed ruszeniem wegetacji rzepaku.

Nawożenie będzie efektywne gdy gleba, na której prowadzona jest uprawa ma uregulowany odczyn, odpowiednią strukturę i jest zasobna w materię organiczną. W takich warunkach rośliny rzepaku ozimego część zapotrzebowania na składniki pokryją z gleby. Brać powinniśmy pod uwagę, że resztki pożniwne bogate są w składniki pokarmowe, m.in w potas. Składnik gromadzony jest głównie w organach wegetatywnych i większość potasu wraca do gleby. Z kolei fosforu z resztek pożniwnych wraca do gleby niewiele. Fosfor gromadzi się przede wszystkim w ziarnie/ nasionach i wraz z plonem wynoszony jest z pola.

Fosfor pobierany jest przede wszystkim z podglebia, dlatego już nawożenie przedplonu powinno uwzględniać wymagania rzepaku i być częściowo zwiększone. Takie działanie ma na celu przede wszystkim wzbogacenie głębszych warstw gleby, z których rzepak będzie (nawet na głębokości 1,5 m) mógł pobierać składniki.