ACTYVA jest koncepcją, która została wprowadzona w krajach Europy zachodniej, związaną przede wszystkim z dostarczeniem składników pokarmowych w oparciu o naturalny cykl rozwojowy i potrzeby pokarmowe roślin.

Podstawą koncepcji ACTYVA jest fakt, że największe zapotrzebowanie oraz pobieranie składników pokarmowych: fosforu, potasu, magnezu, siarki, mikroelementów oraz azotu, występuje w okresie wiosennym, w momencie największego przyrostu masy plonu roślin. A nie jesienią, wtedy, kiedy są one najczęściej stosowane. Stwierdzono, iż stosowanie całej przeznaczonej pod uprawę dawki fosforu i potasu przed siewem, może w niesprzyjających warunkach doprowadzić do uwstecznienia fosforu, bądź do strat potasu na skutek wymywania. Yara Poland proponuje swoją paletę produktów z grupy nitrofosek pod nazwą YaraMila.

Źródło: farmer.pl