Opracowując plan nawożenia zbóż, należy mieć na uwadze, że w gospodarstwach prowadzących standardową produkcję roślinną póki co tylko część z nich (patrz „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r., Dz.U., 7 lutego 2023 r., poz. 244) jest zobligowana do corocznego przygotowania planu nawożenia azotem zgodnie z przyjętymi wymogami. Natomiast poziom nawożenia pozostałymi składnikami pokarmowymi jak dotąd nie jest usankcjonowany prawnie, co nie oznacza, że w praktyce nie warto przygotować planu nawożenia zbóż, jak i innych roślin również fosforem, potasem, magnezem i siarką.

Natomiast od tego sezonu rolnik może podjąć się dobrowolnego zobowiązania  a dokładnie chodzi o opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe. Choć do wyliczeń są stworzone specjalne aplikacje i programy to warto jednak znać podstawowe zasady bilansu poszczególnych składników pokarmowych (...).