Zastosowany azot z nawozu rozpuszcza (w zależności od uwilgocenia gleby) i przemieszcza się w glebie. Część azotu zostaje pobrana przez rośliny, a pozostała zachowana w glebie na późniejsze fazy rozwojowe. Jednocześnie azot w glebie ulega procesom przemiany.

Azot jest bardziej lub mniej dostępny dla roślin i jest to zależne od zastosowanej formy nawozu azotowego. Prezentujemy zestawienie przykładowych nawozów azotowych stosowanych w wiosennym nawożeniu ozimin z wyszczególnionym udziału form azotu.